5 december, 2023

Välbesökt Unionsråd i Stockholm

Den 18–19 november hölls traditionsenligt ett Unionsrådsmöte i Stockholm på Skåvsjöholms Konferens & Möten. På mötet träffades Svenska Båtunionens (SBU) Båtförbund och 20 Båtförbund deltog av 23 möjliga samt våra två riksomfattande båtklubbar och Svenska Båtunionens styrelse, personalen på kansliet, valnämnden, förtjänstteckennämnden, tidningen Båtliv och våra revisorer, sammanlagt nästan 70 personer.

Årets program bestod bland annat av SBU:s olika verksamheter, ett arbete som därefter diskuterades i plenum. Dessutom var det grupparbeten som båtförbunden utförde om SBU:s verksamhetsområden kommande år. Många synpunkter och råd framkom och dessa kommer Unionsstyrelen att bearbeta.

SBU:s kommunikatör, Erika Lilja, presenterade material som finns att hämta på Unionens hemsida, till exempel Rosmansmärket som är en grundläggande övning för att kunna köra båt. Det finns även mycket annat material om hur man kan bedriva ungdomsverksamhet i båtklubbarna. SBU:s handbok är också ett bra hjälpmedel för båtklubbarna när de till exempel ska bygga bryggor eller andra anläggningar i sina hamnar. Boken tar även upp hur stadgar i en båtklubb bör se ut. Mina exempel är bara litet axplock vad som finns på vår hemsida. Avslutningsvis presenteras nästa års Båtriksdag i Örebro av Inger Högström-Westerling, ordförande för Hjälmarens Båtförbund och styrelseledamot i SBU.

I början av november träffades ordföranden för Svenska Seglarförbundet, Svenska Kryssarklubben och SBU för att diskutera samarbetsområden för våra organisationer. Bland annat beslöts att vi skulle samarbeta i remissvar. Vi diskuterade också att vi skulle kunna samarbeta när det gäller båtmässor och andra event.

Från och med 2025 kommer det att vara obligatoriskt med personnummer på alla båtklubbsmedlemmar som är registrerade i BAS (Båtunionens Administrativa System). Anledningen är att säkra och förenkla för användarna. Det har förekommit att olika personer blandats samman i registret och att en och samma person finns registrerad med flera identiteter i BAS.

Havsmiljöinstitutet, SBU och Havs- och vattenmyndigheten arrangerade en nationell båtmiljökonferens i oktober i Marstrand. Konferensen samlade forskare, branschfolk, myndigheter och båtorganisationer för att diskutera idéer, utmaningar och möjligheter för hur Sveriges båtliv kan bli mer hållbart med fokus på fritidsbåtars framdrivning.

Sjösäkerhet är ett viktigt område i SBU:s verksamhet och därför har Båtunionen har tagit ställning om detta. Det innebär:

  • Att alla båtar som färdas på sjön ska ha ordning och reda ombord.
  • Att den som kör båt ska visa hänsyn mot andra båtar, människor, djur och miljö.
  • Att flytväst ska finnas ombord på alla båtar i tillräckligt antal och i rätt storlek för dem som finns ombord.

Det är hög tid att skicka in ansökningar om att bli Årets Båtklubb 2023 och om Båtlivets unga hjältar. Gå in på Svenska Båtunionens hemsida eller kontakta vårt kansli för mer information. Utdelning av dessa priser kommer att ske på båtmässan i Göteborg och båtmässan i Stockholm.

Nu när hösten är här och vintern närmar sig så vill jag uppmana alla att planera för en ny båtsäsong 2024 genom att besöka Svenska Båtunionens hemsida. Ha en bra Jul och Nyårshelg så ses vi till nästa båtsäsong, 2024.

Christer Eriksson
Ordförande
Svenska Båtunionen