14 september, 2023

Ladda om inför vinterns utmaningar

Först en skön sommar och därefter en lång vinter med omfattande administration för alla ideellt arbetande funktionärer och tack och lov är det många entusiaster vi talar om. En period, som normalt omfattar planering, ekonomi, hamnunderhåll, miljöbestämmelser, årsmöten och båtlivsfrågor för nästa sommar. Men först några intryck från sommaren.

Värmebölja i juni, regnigt men framför allt blåsigt i juli och med förhoppning om en normal augusti. Ja, så har det sett ut på Västkusten och i skrivande stund är slutet av augusti fortfarande ett oskrivet blad. För egen del kommer man ihåg alla sköna augustiseglatser med gott om plats i skärgården, ljumma kvällar och fortfarande varmt i vattnet och hoppas nu att vädrets makter behandlar oss med omtanke även i år även om vi alla gånger inte förtjänar det.

Tidigt i somras upplevde vi realisation på gästhamnsavgifter. I Sotenäs kommun med bland annat metropolerna Smögen och Hunnebostrand kostade en gästnatt 80 kr till och med midsommarveckan för att därefter kosta cirka 500 kr till och med andra veckan i augusti och sedan återigen 80 kr. Som ni förstår fanns det tidvis en irritation bland övriga gästhamnar.

I juni i år fick en av våra båtklubbar, WMY Hamnförening (Wallhamn på Tjörn), ett obehagligt domslut i handen. Sjöfartsverket har krävt att klubben av sjösäkerhetsskäl ska flytta sin verksamhet till annan plats. Mark- och Miljödomstolen meddelade då sitt beslut att klubben måste upphöra med verksamheten på nuvarande plats. Klubben har sedan 2018 ett 25-årigt arrendeavtal med kommunägda Tjörns Hamnar AB. Fritidsbåtshamnen har funnits på samma plats men med olika brukare sedan 2005 och Tjörns hamnar AB har nu överklagat domen till högre instans.

Även Motala Båtklubb Tegelviken, med över 600 båtplatser, har drabbats av hot om att förlora viktig mark för sin verksamhet. Med en ny detaljplan vill kommunen erbjuda ett attraktivt boende med ”sjöläge med Kosterkänsla” enligt en tidigare antagen paroll ”Motala – Östergötlands sjöstad” samtidigt som båtklubben måste lämna ifrån sig sina 600 vinteruppställningsplatser.

Angivna ersättningsplatser är för trånga för båttruckarnas svängradie, transport av båtar på allmän väg och inga ytor för förvaring av master vintertid och vaggor mm sommartid. Glöm heller inte att all upptagning och sjösättning av båtar sker genom frivilliga ideella krafter tillsammans med vakthållning, arbetsdagar och förvaring av utrustning för olika verksamheter i hamnen. Ett fåtal lyckliga med ett attraktivt boende men samtidigt minst 600 missnöjda båtägare som också frånhänder sig möjligheten till en framtida utökning av verksamheten. ”Kosterkänslan” kräver dessutom saltvatten för att kunna upplevas.

För båtklubbarnas del har två nya förordningar trätt i kraft, nämligen krav på avfallshanteringsplan och att kommunen är tillsynsmyndighet för alla toatömningsstationer inom sitt område samt möjlighet till vitesförelägganden om man slarvar med sina plikter. Mitt tips är att i god tid träffa kommunens miljöföreträdare och tillsammans gå igenom aktuella planer.

Den gröna framtiden för båtlivet ger sig numera ständigt till känna och trycket från många klubbmedlemmar ökar. Nu letar båtägare efter laddstolpar för sina elbilar i hamnen och köar för en båtplats med laddmöjlighet. Däremot är det inte lika roligt att prata om finansieringen av alla nödvändiga investeringar. Berätta hur du tänker!

Glöm inte att så fort båten kommer upp land startar den mentala processen för nästa säsong.