10 oktober, 2023

Lika kritisk sjöräddningssommar som vanligt

Bränder, kraftiga grundstötningar och drunkningstillbud – händelser till sjöss när det råder fara för liv var lika vanligt förekommande denna sommar som den förra. Regn och blåst minskade dock de mindre allvarliga larmen, då inte lika många åkte ut med sina båtar på grund av vädret.

Sett till hela sommarperioden 1 maj – 31 augusti ryckte de frivilliga sjöräddarna ut 4 487 gånger, mot 4 833 samma period förra året.

– Allvarliga händelser och sjuktransporter skedde ungefär lika ofta som förra sommaren, men det är på de förebyggande uppdragen minskningen märks. Under juli ryckte vi ut ungefär 260 gånger förre för att hjälpa våra medlemmar, säger Adam Goll Rasmussen, Räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet.

Räddningstjänstuppdragen, när det råder fara för liv, såg en viss ökning till 769 (2022: 754), med grundstötning som den vanligaste orsaken till larm (109).

En kategori av utryckning som ökat är sjuktransport, där Sjöräddningssällskapet tillsammans med ambulanssjukvården hjälper sjuka eller skadade patienter att få vård. Sjöräddningssällskapet har utvidgat sitt samarbete med SOS Alarm och landets regioner, vilket också lett till fler insatser. Antalet sjuktransporter uppgick under perioden till 507 (462). De stationer som genomförde flest sjuktransporter var Visingsö, Möja och Strömstad.

De förebyggande uppdragen, där Sjöräddningssällskapet hjälper sina medlemmar innan faran blir akut, har minskat och landade på 3 211 uppdrag (2022: 3 617). Orsaker till att behöva förebyggande utryckning är maskin/propellerhaveri (2 085), bränslestopp/starthjälp vid dött batteri (376) och grundstötning (288).

Den enskilda dag på året som landets frivilliga sjöräddare hade mest att göra var fredagen 28 juli, då Sjöräddningssällskapet nåddes av 90 larm.

Sjöräddningssällskapets utryckningar 1/5–31/8

Anledningar till utryckning per kategori

Räddningstjänstuppdrag
Grundstötning 109
Maskin/propellerhaveri 94
Brand eller befarad brand 93
Drunkningstillbud 76
Observation av drivande båt/föremål 77

Förebyggande utryckning
Maskin/propellerhaveri 2085
Bränslestopp/starthjälp vid dött batteri 376
Grundstötning 288
Diverse i propellern 86
Vatteninträngning 68

Antal räddade
350 personer. Avser händelser då personer plockats ur vattnet, räddats från en från sjunkande båt, eller getts livräddande sjukvård.

Typ av objekt räddningstjänstuppdrag
Person utan farkost: 62st (66)
Kanot/kajak: 24st (36)
Fritidsbåt/Motorbåt/Segelbåt: 381st (393)

Vanligaste timmen
Räddningstjänstuppdrag sker oftast mellan klockan 14 och 15

Vanligaste veckodagen
Söndag.

Källa och foto: Sjöräddningssällskapet.

 

Bildtext: Sjöräddningsbåtar i Piteå.