20 oktober, 2023

Stölder av båtmotorer ökade under tredje kvartalet

Mellan 1 januari och 30 september i år har det polisanmälts 721 stölder av båtmotorer. Stölderna ökade under tredje kvartalet och står för 55 procent av alla stölder under året. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst sammanställt.

Under de tre första kvartalen har det anmälts 721 stölder av båtmotorer vilket är en minskning jämfört med samma period 2022 då det anmäldes 944 stölder av båtmotorer. Dock visar statistiken att antalet stölder under 2023 ökat under tredje kvartalet. Under kvartal tre ha det anmälts 392 stölder av motorer vilket är 55 procent av årets stölder. Under 2022 anmäldes 378 stölder under kvartal tre.

– Under det senaste kvartalet har vi haft flera tillfällen där internationella brottsnätverk tagit ett flertal båtar vid samma stöldtillfälle. De har därefter fört båtarna till en avskild plats där man tagit motorerna, instrument och reglage, säger utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst.

 

 

 

 

Diagrammet visar antalet stölder av båtmotorer under de tre första kvartalen 2023.

Flest stölder anmäls i polisregion Stockholm (181) och därefter i polisregion Syd (122). I alla polisregioner utan Bergslagen, har stölderna gått ner jämfört med samma period 2022. I polisregion Bergslagen har stölderna under året ökat med 36 procent jämfört med samma period 2022.

 

 

 

 

 

Diagrammet visar antalet stölder under 2023 fördelat per polisregion.

– Den senaste månaden har vi sett en ökning av antalet stölder av motorer i Mälardalen. Vi ser även att det är olika grupperingar som jobbar, säger Viktor Eklöf.

 

 

 

 

Diagrammet visar antalet stölder av båtmotorer under de tre första kvartalen 2019–2023.

Att tänka på inför vinterförvaringen:

–        Förvara inte elektronik, GPS eller annan utrustning av värde i båten.

–        Stäm av med ditt försäkringsbolag om hur de vill att motor/växelhus ska förvaras under vintern.

–        Tänk på hur du placerar båten för att försvåra för eventuell gärningsman.

–        Skriv upp skrov- och motornummer i båtkortet.

–        Gå med i Båtsamverkan.

Källa: Larmtjänst.