1 november, 2023

Marco Polo förväntas bogseras till Karlshamn torsdag morgon

Bärgningsbolaget har meddelat Kustbevakningen och Transportstyrelsen att deras avsikt är att bogsera in Marco Polo till Stillerydshamnen i Karlshamn på torsdag morgon 2 november. Arbetet ska påbörjas klockan 08.00 och väntas pågå fram till lunchtid.

Under onsdagsmorgonen lättade haveristen Marco Polo från det grund hon gick på i söndags och bogserades planenligt till en närliggande plats för uppankring. Därefter genomförde bärgningsbolaget nya undersökningar av fartygets skick.

Oljeutsläppet blev mindre än befarat i samband med förflyttningen. Mycket tack vare att bärgningsbolaget valde att inte trycksätta de tankar närmast de skadade. Kustbevakningen har haft flera enheter på plats under onsdagen och sanerat den mindre mängd olja som påträffats till sjöss.

Det anlitade bärgningsbolaget ansvarar för bogseringen och lots kommer finnas ombord. Kustbevakningen avsätter resurser för att säkerställa att eventuell olja som läcker ut tas omhand.

När haveristen Marco Polo är förtöjd i hamn tar räddningstjänsten över och Kustbevakningen biträder från sjösidan.

Källa och foto: Kustbevakningen.

Flera Kustbevakningsfartyg befann sig i området runt haveristen Marco Polo för att samla in olja under onsdagen.