17 november, 2023

Candela börjar producera sitt elektriska flygande passagerarfartyg

Det svenska elbåtsbolaget Candela Technology AB börjar nu serieproducera den båt som verkligen kommer att göra skillnad för miljön. Candela P-12 är, enligt Candela, världens snabbaste elektriska passagerarfartyg.

P-12 förväntas minska driftskostnaderna med 50 procent jämfört med dieselfartyg. På sin invigningsrutt i Stockholm kommer den att halvera pendlingstiderna, tack vare ett undantag från hastighetsbegränsningar. Båten finns i tre versioner med ett pris på 1,7 miljoner Euro. Candela P-12 går nu vidare till serieproduktion vid Candelas Rotebrofabrik.

P-12 tillkännagavs i konceptform i juni 2022 med sin teknik för att använda datorstyrning för att höja skrovet över vattnet och därmed minska friktionen. När P-12 kör på bärplan i hastigheter över 18 knop förbrukar den 80 procent mindre energi än traditionella höghastighetsfartyg.

Under de första körningarna nådde P-12 en toppfart på 30 knop, vilket är ett rekord för elektriska passagerarfartyg. Med en räckvidd på upp till 50 sjömil är det också det första elektriska fartyget med tillräcklig uthållighet för många behov.

Testerna bekräftade också den minimala vågbildningen, vilket öppnar upp för undantag från hastighetsbegränsningar. Båten kommer varken att erodera kustlinjer eller skada bryggor och förtöjda fartyg, ens i full fart.

Sjötransporter står för 3 % av de globala CO2-utsläppen, en siffra som beräknas växa till 13 % under de kommande decennierna om inga åtgärder vidtas. Stora förhoppningar ställs därför till elektriska fartyg.

Förutom bättre räckvidd och hastighet är P-12 konstruerad för liknande eller lägre initiala investeringskostnader för operatörer samtidigt som den ökar vinsten jämfört med traditionella förbränningsmotorfartyg (ICE).

Priset på 1,7 miljoner Euro gäller en 30-personers Shuttle-variant av P-12. Tack vare bärplanen har den en bra räckvidd med ett 252 kWh batteri. I kombination med en strömlinjeformad serieproduktion leder detta till låga totala enhetskostnader för industrin.

– Med P-12 erbjuder vi inte bara ett snabbare, bekvämare elektriskt alternativ till fossilbränsledrivna fartyg. Vi gör det möjligt för operatörer att göra övergången till hållbara fartyg som är kostnadseffektivt och lönsamt, ett avgörande steg mot rena hav och sjöar, säger Erik Eklund, Candelas direktör för kommersiella fartyg.

Totalt förväntas P-12 sänka kostnaderna per passagerarkilometer med upp till 50 %, vilket ger en liknande driftsekonomi per passagerare som en hybrid elbuss.

Candelas ingenjörer har omarbetat varje del av fartygsdesignen, från underhåll till dockning, för att ge en överlägsen upplevelse. Ombordstigningen är snabb och enkel via en utdragbar, automatisk bogramp som är justerbar för kajhöjder på 0,3–1,8 m. Detta gör det möjligt för P-12 att trafikera en mängd rutter globalt utan behov av dockningsändringar.

Varje stopps omloppstid är mindre än två minuter, tack vare C-POD-motorernas dragkraftsvektor för smidig manövrering. De gör att fartyget kan röra sig i sidled om så behövs.

Vid körningen kompenserar det digitala flygkontrollsystemet för vågor, sidovind och ström genom att justera bärplansbåtarnas anfallsvinkel 100 gånger per sekund, vilket ger en mjuk resa fri från sjösjuka-framkallande pitch och smäll. Detta system, som påminner om teknik som finns i moderna jetjaktplan, har utvecklats av Candelas ingenjörer sedan 2016 och finjusterat i företagets fritidsbåtar, C-7 och C-8.

P-12 finns i tre varianter: P-12 Shuttle, P-12 Business och P-12 Voyager.

Shuttle-konfigurationen har plats för 30 passagerare och sätter riktmärket för hållbar pendling med de lägsta driftskostnaderna i branschen. Den har utrymme för cyklar (barnvagnar och rullstolar).

Business-versionen har en förstklassig interiör med sittplatser för 12–20 passagerare.

Voyager-versionen erbjuder kunderna flexibilitet i inredningsdesign.

Fakta Candela P-12

Längd:                              11,99 meter

Bredd:                               4,5 meter

Nyttolast: upp till 30 passagerare

Batteri:                              252 kWh

Motorer:                            2 x Candela C-POD MAX, 340 kW total toppeffekt

Laddning:                         175 kW DC-laddning, AC-laddning över natten

Toppfart:                           30 knop

Servicehastighet:            25 knop