27 februari, 2024

Båtmässan i Göteborg – startskottet för båtsäsongen

Båtmässan i Göteborg är traditionsenligt den första inspirationen för en kommande båtsäsong. På mässans stora scen var jag och vår verksamhetschef Peter Karlsson tillsammans med tidningen Båtlivs chefredaktör, Lars-Åke Redéen, för att bli intervjuade av mässgeneralen Bengt Wallin om Svenska Båtunionens olika verksamheter och våra planer för framtiden inom svenskt båtliv.

Senare på dagen delades priset ut för Årets Båtklubb 2023. Det gick till Segelsällskapet Hjälmaren, som ligger en bit utanför Örebro. Båtklubben har cirka 450 medlemmar och 130 båtplatser fördelat på två hamnar. Båtklubben har drivit ett omfattande miljöprojekt där båtar både från den egna klubben och andra hamnar har fått sina bottnar rena från giftiga färger. Klubben har även investerat i en spolplatta och reningsverk för att filtrera och separera miljöfarligt avfall.

Det är 14:e gången som priset delas ut av tidningen Båtliv och Svenska Båtunionen. Prisbordet bestod av olika båttillbehör samt en mycket vacker skylt i vackert lackerat ädelträ, allt till ett värde på sammanlagt cirka 125 000 kr. Priserna har skänkts av ett stort antal båt- och båttillbehörs leverantörer. Juryns motivering till priset var ”Segelsällskapet Hjälmaren representerar det moderna klubblivet. De har allt från en rad traditionella aktiviteter till ett omfattande miljöprojekt för ett bättre båtliv.”

Jag vill gärna påminna samtliga båtklubbar i Svenska Båtunionen att ansöka om att bli Årets Båtklubb. Ansökningsformulär finns på en egen hemsida, www.aretsbatklubb.se

I november träffades representanter från SBU, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben. Huvudämnet för dagen var hur vi tillsammans skall kunna samarbeta i olika båtlivs områden.

I januari 2024 hade ”Båtliv Sverige”, ordföranden för Svenska Seglarförbundet, Svenska Kryssarklubben, Riksföreningen Gästhamnar Sverige, Sweboat och Svenska Båtunionen möte i Stockholm. Vi beslutade bland annat att återigen ha en konferens tillsammans med samtliga styrelseledamöter i våra organisationer. Dessutom tog vi preliminärt fram en agenda för konferensen.

Vi skall följa upp och utse 3–4 fokusområden från det båtpolitiska programmet, ha genomgång och arbeta med resultatet från ”strategi för ett hållbart båtliv”, även hur går vi vidare med ”vett och etikett på sjön” och om vi ska vi göra en utredning kring statistik om båtlivet samt Svenska Båtunions miljökommitté skulle kunna hålla ett föredrag om aktuella miljöfrågor kring båtlivet.

Svenska Båtunionen tillsammans med Transportstyrelsen genomförde ett webbinarium i höstas som samlade nästan 140 tillsynshandläggare från kommuner runt hela Sverige. Webbinariet behandlade avfallsmottagningsförordningen och dess krav på att alla fritidsbåtshamnar med fler än 25 båtplatser ska ha en av kommunen godkänd avfallshanteringsplan. Peter Karlsson, verksamhetschef för SBU, och Lina Petersson, sakkunnig på Transportstyrelsen, gick igenom regelverket och gav råd för bedömning av hamnverksamhet och avfallshanteringsplaner. På Unionens hemsida kan ni ladda ner mall för avfallshanteringsplan för båtklubbar.

I februari kom det ett glädjande besked från Brottsförebyggande Rådet att båtmotorstölderna fortsätter att minska. Stölderna minskade med 18 procent under 2023. Under 2023 uppgick stölderna till 942 och 2022 var båtmotorstölderna 1 153. Under den senaste femårsperioden har stölderna minskat för varje år, 2019 var stölderna hela 2 270.

I år kommer vårt årsmöte, Båtriksdagen, hållas i Örebro den 6–7 april. Då är våra 22 Båtförbund och två riksomfattande klubbar inbjudna. På årsmötet kommer sedvanliga dagordningspunkter behandlas enligt våra stadgar.

Ha det så bra och hoppas att vi ses snart.

Christer Eriksson

Ordförande

Svenska Båtunionen