11 december, 2023

Prototyp till vätgasutombordare från Yamaha Marine

Yamaha Motor satsar på vätgas som drivmedel i ett företagsomfattande miljömål för att uppnå koldioxidneutrala utsläpp till år 2050. Företaget har meddelat att de kommer att ställa ut en prototyp vätgasdriven utombordsmotor på Miami International Boat Show i februari 2024.

När båtar körs genom vatten utsätts de för ett högt motstånd, vilket kräver betydligt mer energi för framdrivning än landfordon. Jämfört med en bil är det som att köra i en ständig uppförsbacke – med ettans växel i hela tiden. Dessutom kan prestanda och tekniska krav för marin användning variera kraftigt beroende på användningsmiljön.

För att uppnå koldioxidneutralitet med sina marina produkter, där utombordsmotorer är en viktig del, främjar Yamaha en utvecklingsstrategi i flera riktningar och ser till andra nya energikällor och teknologier utöver sina elektrifieringsinsatser.

Yamaha Motor har satt upp ett företagsomfattande miljömål att uppnå koldioxidneutralitet i Scope 3*-utsläpp till 2050. För att skapa en mer hållbar värld kommer företaget att fortsätta att främja forskning och utveckling av teknologier som bidrar till hållbarhet.

*Utsläpp från Yamahas värdekedja, såsom användningen av sålda produkter.