15 januari, 2024

Tullverket utökar beväpning med tjänstepistol

Tullverket har beslutat att den uniformerade personalen som arbetar med kontroller vid landets gränser ska kunna vara beväpnad med tjänstepistol. Det framgår av den redovisning om beväpning och annan skyddsutrustning som Tullverket överlämnar till regeringen idag.

Pressmeddelande:

– Vi gör allt fler stora narkotikabeslag och möter idag oftare kriminella med stort våldskapital i vårt arbete vid gränsen. Den senaste tidens utveckling med allt grövre kriminalitet har gjort att vi måste skapa tryggare arbetsförhållanden för våra anställda som arbetar i kontrollverksamheten, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Sedan tidigare är Tullverkets personal som arbetar civilklädda med bland annat spaning och husrannsakningar pistolbeväpnad. Däremot har inte den uniformerade personalen som arbetar med kontroller vid landets gränser haft rätt att bära tjänstepistol. Den regeln tas nu bort. Den organiserade brottslighetens utbredning och allt större beslag av narkotika har lett till större behov av att kunna skydda sig.

– När vi gör ett stort narkotikabeslag värt miljontals kronor slår vi också direkt mot de kriminella gängens ekonomi. Risken för att de ska försöka återta narkotikan finns där. Bevakning och transport av större beslag vid grova brott är situationer där vi redan nu gör bedömningen att kontrollpersonalen framgent kan vara beväpnad. Sedan kommer det även i framtiden finnas tillfällen då vi ska begära biträde från polisen, säger Charlotte Svensson.

Den uniformerade kontrollpersonalen kommer att kunna vara beväpnad i flera olika miljöer och situationer, exempelvis när narkotikabeslag tas om hand och transporteras.  Det kan också finnas andra situationer som till följd av underrättelser eller annan förhandsinformation bedöms vara särskilt riskfyllda. Det ska då finnas möjlighet att på förhand fatta beslut om beväpning inför specifika uppdrag där en riskbedömning motiverar det. Beslutet om i vilka situationer det är motiverat med pistolbeväpning delegeras till Tullverkets kontrollavdelning.

– Det är ett bra beslut att vi får göra den bedömningen på kontrollavdelningen. Jag kommer nu sätta mig ner tillsammans med chefer och personal och gå igenom i vilka situationer ytterligare beväpning kan vara aktuellt säger Jennie von Alten, chef för Tullverkets kontrollavdelning.

Förra året inledde Tullverket på eget initiativ en utredning om behovet av utökad beväpning och annan skyddsutrustning. I november fick också Tullverket ett uppdrag från regeringen att utreda frågan och idag överlämnas slutredovisningen av uppdraget till regeringen. Men det kommer att dröja innan förändringen är genomförd fullt ut.

– Frågan om att utöka beväpningen är långt ifrån enkel. Medarbetare ska utbildas och vapen och all kringutrustning ska köpas in. Dessutom behövs ökade budgetanslag från regeringen. Vi prioriterar att få det på plats men det kommer att ta tid, säger Charlotte Svensson.

Utöver att utöka pistolbeväpningen har Tullverket också utrett möjligheterna att införa elchockvapen och kroppskameror som komplement. Erfarenheter från andra myndigheter och länder visar att elchockvapen kan vara effektiva men inte ersätta pistol. Därför görs bedömningen att inte införa elchockvapen i det här läget. Erfarenheter visar att kroppskameror kan bidra till att minska risken för att hotfulla situationer eskalerar. En pilotverksamhet med kroppskameror kommer att starta längre fram.

Stora bilden: Tullverket. Foto: Mette Ottosson.