30 januari, 2024

Båtmotorstölderna minskade med 18 procent under 2023

Under 2023 polisanmäldes 942 båtmotorstölder, en minskning med 18 procent jämfört med föregående år. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst sammanställt.

Pressmeddelande:

Mellan 1 januari och 31 december 2023 polisanmäldes 942 båtmotorstölder, vilket är cirka 3 stölder per dag. Detta är en minskning jämfört med föregående år då det polisanmäldes 1153 båtmotorstölder.

– Det är en positiv brottsutveckling som vi sett de senaste åren. Vi kan se ett större engagemang hos båtägare men också hos båtklubbar, säger utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst.

Även Rino Carlsson, nationell samordnare på Polisen, betonar att det gemensamma arbetet mot båtbrottsligheten är mycket viktigt och det som ger resultat.

– Vi på Polismyndigheten kan kartlägga problembilden och rikta åtgärder dit det behövs men det krävs ett gemensamt arbete tillsammans med båtbranschen, försäkringsbranschen och allmänheten för att lyckas- något som vi nu ser resultatet av, säger Rino Carlsson.

Diagrammet visar antalet båtmotorstölder mellan 2019–2023.

En ytterligare förklaring till den positiva brottsutvecklingen kan vara det brottsförebyggande arbetet Båtsamverkan som startades upp för 2013. Just nu pågår ett liknande brottsförebyggande arbete inom EU för att minska båtbrottslighet, ett arbete som leds av EUCPN (European Crime Prevention Network).

Polisregion Stockholm är mest drabbat av stölderna men även där har stölderna minskat. Under 2023 anmäldes 272 stölder av motorer vilket kan jämföras med 397 stölder under 2022, en minskning med 31 procent. I polisregion Syd anmäldes 156 stölder av båtmotorer under året, vilket är lika många stölder som året innan.

Diagrammet visar antalet stölder under år 2023 och 2022 fördelat per polisregion.

Larmtjänst har dock noterat att det ofta är bristfälliga uppgifter kring motors identitet som lämnas av båtägaren till Polismyndigheten och försäkringsbolaget vid stöld.

– Är det inte korrekta uppgifter anmälda så är det omöjligt för myndigheterna att stoppa stöldgodset. Under året har vi även haft ett flertal motorer som anträffats utomlands och då har det varit problematiskt att identifiera dessa eftersom de inrapporterade uppgifter har varit bristfälliga eller har saknats helt i polisens system, säger Viktor Eklöf.

Larmtjänst råder därför alla båtägare att innan våren kommer och sjösättning ska göras, ta chansen att kolla upp och skriva ner båtens skrovnummer och motors motornummer i Lilla båtkortet. Kontrollera även med ditt försäkringsbolag att de har de aktuella uppgifterna och att de stämmer. Är tjuven framme så är det bra att ha alla sina uppgifter samlade för att enkelt kunna lämna detta till polis och försäkringsbolag.

För att minska risken för båtmotorstöld:

Starta upp Båtsamverkan i din båtklubb!

Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer i båtkort.

Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb.

Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad och att du som användare förstår hur den fungerar.

Fyll i Lilla båtkortet! Finns på polisen.se och larmtjänst.se