12 februari, 2024

“En revolution för världshaven” – Strana 23 försedd med fena och eldrift

Dolprop Industries AB, ett innovationsbolag med nyskapande lösningar inom marin framdrift, meddelar idag ett unikt samarbete med Strana/ Orust e-Boats AB. Detta partnerskap markerar en ny era för båt-innovation och hållbara hav.

Strana Boats AB, känt för sina högkvalitativa båtar och banbrytande design, har valt Dolprop Industries AB som samarbetspartner för att revolutionera båtbranschen.

En central komponent i detta partnerskap är integrationen av den avancerade fen-teknologin från Dolprop Industries AB och den elektriska maritima drivlinan från Norska SeaDrive.

Dolprop Industries AB och Strana/ Orust e-Boats AB strävar efter att leda utvecklingen inom hållbara sjötransport-lösningar. SeaDrives elektriska pod är redan i dag integrerad i Strana-båtarna. Det unika samarbetet med Dolprop Industries fendrift ökar prestandan och minskar miljöpåverkan i revolutionerande omfattning.

Ett av de mest spännande resultaten av samarbetet är den kommande lanseringen av världens första fendrivna Stranabåt.

Under våren kommer allmänheten få möjlighet att uppleva detta banbrytande teknologiska framsteg och upptäcka fördelarna med fendrift.

– Vi är stolta över att sjösätta en båt med fendrift tillsammans med Strana/ Orust e-Boats AB under våren. Detta är ett stort steg för mänsklighetens strävan mot hållbar marin teknik och tysta hav, säger Thomas Jemt, VD på Dolprop Industries AB och innovatören bakom fendrift.

Info: https://www.stranaboats.com/