14 mars, 2024

Ny forskning för ett friskt Östersjön

Fem forskare i början av karriären har tilldelats stipendium för att genomföra studier som kan bidra till en frisk Östersjö. Stipendiaterna kommer bland annat undersöka om torskens storlek spelar roll för fiskens lek och under vilka förhållanden som cyanobakterier blir giftiga.

– Att bli tilldelad BalticWaters stipendium för forskare tidigt i karriären är både en stor uppmuntran och ett konkret stöd på vägen mot att bli en självständig forskare. Jag är väldigt hedrad och tacksam! säger Isa Wallin Kihlberg, miljöanalytiker vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Det är tredje året i rad som BalticWaters genomför stipendieprogrammet. I år är tre av stipendiaterna nyligen disputerade forskare och två doktorander från sammanlagt tre olika universitet.

Målet med programmet är att stödja framväxten av ny kunskap om åtgärder som kan leda till minskad övergödning, fungerande ekosystem och en bättre förvaltning av vårt innanhav. Samtidigt är hoppet att stipendiet också bidrar till en bra start för nya forskares karriär:

– Forskare i början av karriären kan behöva extra stöd innan de har hunnit meritera sig vetenskapligt. Här ser vi att vi kan göra skillnad med vårt stipendieprogram, säger Konrad Stralka, VD på BalticWaters.

2024 års stipendiater

Reproductive behavior and success of Baltic cod – does size matter? Fan Yang, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

ePIKE- Tillämpning av eDNA för kvantitativ övervakning av gädda. Erik Karlsson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Competition between forage fish in the open waters of the Baltic Sea, Kinlan Jan, Stockholms universitet (SU)

Otolith chemistry of eastern Baltic cod, Isa Wallin Kihlberg, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Cyanobakterietoxin – när och varför produceras det? Malin Olofsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Läs mer om stipendiaterna och projekten här.