15 mars, 2024

Kraftfull elektrifiering av hundratals flottar i Kina

När elmotorer används kommersiellt gör de stor skillnad för miljön. Här är ett bra exempel, där uppåt 700 bambuflottar i Guilin Li-floden i Kina har försetts med elmotorer från ePropulsion.

Många som åker på semester till Asien tycker att det kan vara pittoreskt och annorlunda med båtarna, som ofta är av longtailtyp. Det vill säga enkla båtar med stora motorer utan ljuddämpare och avgassystem, där alla avgaser och ljud går rakt ut i miljön. När den typen av båtar får modernare framdrivning innebär det ett stort steg framåt för miljön.

Thailand och deras grannländer är en viktig marknad för det här, men även i Kina finns det ett mycket stort behov av miljövänligare framdrift.

ePropulsion har levererat ett stort antal elutombordare till bambuflottar i Guilin Li River i Kina. De är anpassade till båtarna i ett försök att minska båtarnas miljöpåverkan och förbättra upplevelsen för besökarna i området.

Med över 2 000 flottar som drivs av traditionella förbränningsmotorer i den natursköna miljön kring floden Li har floden varit utsatt för luft-, vatten- och buller i årtionden. För att bekämpa detta samarbetade ePropulsion med den lokala regeringen för att leverera specialanpassade elektriska framdrivningssystem för att monteras på flottarna.

Även dessa men mer miljömedvetna system kallas ”longtail”, med den skillnaden att de här har en elegant, helt integrerad design med en digital display, rorkult med ”gas”, kylsystem, propeller och transmissionsaxel. De levererar en maxeffekt på 9 kW.

På samma sätt som i de traditionella longtailbåtarna lutas propelleraxeln mot vattnet, men skillnaden är att de här motorerna går tyst och utan störande avgaser.

Båtarna har stora batterisystem för att möta långsiktiga krav i det natursköna området och en nyutvecklad propellerdesign för att öka effektiviteten och hydrodynamiska prestanda. Vid full effekt är ljudnivån från ePropulsion-motorerna cirka 60 dBA, vilket är mycket lågt.