18 mars, 2024

Levla ditt seglingsgame – seglarmärken för unga

Seglarförbundet har presenterat sina nya seglarmärken. Med seglarmärken får unga seglare ett fint minne och ett bevis på att de bemästrar ännu en av seglingens delar. Märkena är framtagna för att inspirera unga till att vilja lära sig mer om segling och för att de ibland ska stanna upp på resan och känna ”wow, jag kan”.

Den där känslan av att känna att jag kan. Känslan av att klara lite till och lite till, känslan av att klara ännu ett av seglingens moment – den vill förbundet förmedla i sina seglarskolor och träningar. Det är när vi lär oss nya saker som vi växer, inte bara som seglare utan också som människor. Och även fast det är svårt att lära sig att segla så är det långt ifrån omöjligt.

Som en inspirerande hjälp på traven har förbundet tagit fram en serie märken. Ett fint bevis på att seglingen går framåt och att seglaren är på rätt köl.

– Under pilotprojektet har vi sett fina exempel på hur våra seglarmärken hjälper både seglare och ledare att skapa en tydligare riktning i vilka moment som ska övas, i vilken ordning och på vilken nivå. Vi ser också hur märkena kan få varje seglare att känna att hen lyckas och kommer framåt. Det känns så bra, säger Theres Wolgast verksamhetsutvecklare på Svenska Seglarförbundet.

Märkenas symboler är förhoppningsvis en början på en kärlek till vattnet, vinden och satta segel. Vi har delat in dem i stjärnmärken som fokuserar på specifika moment och i huvudmärken – Seglet, Vågen och Vinden – som ger bredare seglingskunskaper. I seglarmärke SEGLET lär sig seglaren om teknik och trim, i VÅGEN lär sig seglaren om strategi och taktik och i VINDEN lär sig seglaren om väder, regler och fysiologi.

Seglarmärkena kan tas hos någon av Svenska Seglarförbundets klubbar som har certifierad seglarskola. Alla klubbar finns här.

Seglarförbundets nya seglarmärken. Foto: Daniel Stenholm.