16 april, 2024

Nyvald styrelse för Svenska Båtunionen

På Båtriksdagen i Örebro 6–7 april valdes en delvis ny styrelse. Medlemsavgiften beslutades att höjas 2025.

Ett antal motioner och propositioner behandlades av Båtriksdagen, som hölls med Hjälmarens Båtförbund som värd. De största diskussionerna rörde material från båtförbunden till tidningen Båtliv och användandet av personnummer i BAS, Båtunionens Administrativa System. Mer information om motioner med mera kommer i Båtliv nr 3.

Båtriksdagen valde om styrelsen med två undantag: Bo Wernlundh och Ola Runesson. Jonas Turitz från Västkustens Båtförbund och Håkan Fritz från Södra Roslagens Båtförbund valdes in som nya styrelseledamöter.

Nästa års avgifter i SBU

För att upprätthålla nivån på verksamhet, medlemsförmåner, och service föreslår Svenska Båtunionens styrelse en höjning av medlemsavgiften för samtliga medlemskategorier med 8 kr 2025 till:

  • Enskild medlem t. o. m. 20 år – 56 kr
  • Enskild medlem fr. o. m. 21 år i dubbelansluten klubb – 96 kr
  • Enskild medlem fr. o. m. 21 år i enkelansluten klubb –101 kr
  • Familjemedlemskap i dubbelansluten klubb – 96 kr
  • Familjemedlemskap i enkelansluten klubb – 101 kr

Bildtexter:
Svenska Båtunionens styrelse som valdes på Båtriksdagen 2025. Fr. v. Håkan Fritz, Södra Roslagens Båtförbund, Jonas Turiz, Västkustens Båtförbund, Susanne Nicklasson, Dalarnas Båtförbund, Hans Öhlund, Västerbottens Båtförbund, Christer Eriksson (ordförande), Skånes Båtförbund, Lasse Carlsson, Västkustens Båtförbund, Ulf Grape, Roslagens Båtförbund, Inger Högström Westerling, Hjälmarens Båtförbund, Anders Jansson, Saltsjön-Mälarens Båtförbund, Hans Johansson, Saltsjön-Mälarens Båtförbund.


Frånvarande vid fotograferingen av SBU:s styrelse: Per Edberg, Värmlands Båtförbund.


Inger Högström Westerling är ordförande för Hjälmarens Båtförbund, som stod som värd för Båtriksdagen i Örebro.


Båtriksdagen delades det ut förtjänsttecken till flera personer. Främre ledet fr. v. Christer Eriksson, Curt Lindenbaum, Leif Zadig och Jimmy Dominius. Bakre raden fr. v. Hans Johansson, Ulf Grape, Bo Wernlundh och Hans Öhlund.