4 juni, 2024

Sjöhistoriska K-märker sex fritidsbåtar

När sjösättningarna pågår som bäst på landets båtklubbar presenterar Sjöhistoriska museet de sex fritidsbåtar som blivit k-märkta. Bland båtarna finns Lage Eklunds Söderköpingsbygge Ina från 1960, en båt som dess första ägare använde i över 40 år. Klinkbyggda Saxemarabygget Piraya har både motor och originalseglen från byggåret 1958 i behåll.

Pressmeddelande:

– Tack vare att båtägarna själva ansöker om K-märkningen är det alltid olika karaktär på båtarna. Här finns olympiaseglarens egen lilla släpjolle Snappopp samtidigt som de påkostade Petterssonbåtarna Eje och Saraband, konstaterar Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska.

Sedan starten 2009 har Sjöhistoriska museet nu k-märkt 189 fritidsbåtar. Till de generella reglerna för vilka båtar som kan k-märkas hör att de ska vara byggda till och med år 1965, vara i gott skick och ha en väldokumenterad historia.

– De k-märkta fritidsbåtarna är pärlor som fortfarande används till sitt syfte. Samtidigt är det ett älskat levande kulturarv som upprätthålls av privatpersoner, säger Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska.

Den här gången finns tre av båtarna i Västra Götalands och tre i Stockholms län.

Bildtext: Motorbåten Saraband Fotograf/Källa: M Nygård.

Följande sex fritidsbåtar har nu k-märkts av Sjöhistoriska museet:

Motorbåten Eje

Motorbåten Eje har den karaktär som kännetecknar C G Petterssons båtar och kan genom ägarlängd och kunskaper om förste ägaren bedömas vara byggd 1920. Skrovet är byggt i vitmålad furu, däcket i oregon pine. Dess kulturhistoriska värde kommer öka när konstruktör och varv säkert kan beläggas. Båten är 8,4 m lång och 2 m bred. Eje är en typisk representant för denna första generation fritidsbåtar för de bättre bemedlade. Dokumentationsmaterielet visar att en del mindre ändringar gjorts, till exempel har båten sekundärt fått vindrutor som senare tagits bort. Eje är idag i mycket gott skick.

Hemmahamn: Stockholms stad och län

Kustkryssaren Freja

Den plattgattade kustkryssaren Freja byggdes 1961 på Bröderna Martinssons Varvs AB i Svineviken utanför Henån på Orust. Konstruktör var den välrenommerade Knud H Reimers. Modellen är en så kallad Blue Peter. Skrovet är kravellbyggt i mahogny på ekspant. Freja har Bermudarigg och utbytt mast i spruce (efter blixtnedslag) från 1970-talet. Rigg och mast är dock utformade i ursprungliga material och utföranden. Båten är 9,3 m lång och drygt 2,5 m bred. Genom åren har Freja funnits främst på Västkusten. De reparationer och det underhåll som gjorts genom åren har utformats i enlighet med för båten traditionella material och metoder. Det kan konstateras att Freja idag är i mycket gott skick.

Hemmahamn: Västra Frölunda, Västra Götalands län

Motorbåten Ina

Motorbåten Ina konstruerades av Lage Eklund och byggdes på Andersson & Sundbergs båtbyggeri i Söderköping 1960. Båten är en s k Arph dinghy, som gärna marknadsfördes med vattenskidor lutade mot skrovet. Idag finns inte många exemplar av denna båttyp bevarade. Ina är en välhållen båt som ägdes och användes av sin första ägare under 46 år. Hemmavattnen var först Tyresö senare sjön Alsen/Vättern. Efter några år på Museihuset i Ljungsbro har båten nu kommit till bohuslänska Sannäs. Ina är 4,60 m lång och 1,40 m bred. Det klinkbyggda skrovet är byggt i mahogny, medan fördäcket är i oregon pine. Originalmotorn, en Scott 25 hk från 1960, är fortfarande i behåll.

Hemmahamn: Sannäs, Tanums kommun, Västra Götalands län

Motorseglaren Piraya

Motorseglaren Piraya byggdes på Saxemaravarvet utanför Ronneby 1958. Skrovet är klinkbyggt i ek med måtten 9,6 X 3,30 meter. Den är en av varvets karaktäristiska och rymliga båtar. Originalmotor och originalsegel finns fortfarande i behåll. Ägaren har gjort efterforskningar som resulterat i att en del nya kunskaper tillkommit. De vatten Piraya funnits i är Blekinge skärgård och Vänern. Båten är idag i ett mycket gott skick.

Hemmahamn: Lidköping, Västra Götalands län

Motorbåten Saraband

Motorbåten Saraband ritades av den välkände C G Pettersson och byggdes 1914 på Fittja båtvarv. Materialet i skrovet är hondurasmahogny med däck i oregon pine. Båten är 14 m lång och 2,8 m bred. Nuvarande motor är en Scania 135 hk från 1952. Saraband som tillhör den första generationen exklusiva fritidsbåtar är byggd som ett unikt exemplar med egen ritning. Båten är väldokumenterad vad gäller dess historia samt de mindre ändringar som gjorts genom åren. Den detaljerade ägarlängden är känd vilket bidrar till båtens kulturhistoriska värde. Det kan konstateras att Saraband funnits i vattnen kring Stockholm, Östergötland, Västmanland och Blekinge. Båtens namn har skiftat fram tills för drygt 70 år sedan. Under nuvarande ägarens 25-åriga tid med båten har en del förändringar skett som innebär att båten återfått en del av sitt ursprungliga utseende. Saraband är idag i ett mycket gott skick.

Hemmahamn: Stockholms stad och län

Släpjollen Snappopp

Släpjollen Snappopp tillverkades vid Livbåtsvarvet i Göteborg, sannolikt 1954. Materialet är glasfiberarmerad plast, ett nytt och revolutionerande material i båtskrov vid denna tid. Relingslist och tofter är dock utförda i mahogny, detaljer som genom åren förnyats i samma material och utförande som ursprunget. Det lilla formatet, med längd 2,55 m och bredd 1,28 m, är typisk för jollar av denna typ. Snappopp tillhör den första generationen serietillverkade plastbåtar. Syftet med båten är att kunna användas som en roddjolle till en större båt. Tack vare den väldokumenterade historiken är det känt att båtens förste ägare var den svenske OS-seglaren Detlow von Braun. Genom den upprustning som nuvarande ägare gjort är båten idag i mycket gott skick.

Hemmahamn: Vaxholm, Stockholms län