25 juni, 2024

Svenska Båtunionen ingår överenskommelse med Tullverket

Genom ett samarbetsavtal har Svenska Båtunionen och Tullverket kommit överens om gemensamma åtgärder i kampen mot tullbrottslighet, där båda parterna kan komma att använda sig av varandras kompetens, kontaktnät och erfarenhet för att förebygga och bekämpa tullbrottslighet.

Hela överenskommelsen bygger på ömsesidig respekt, kunskap och förståelse för varandras verksamhetsområden och genom ett antal punkter ska organisationen och myndigheten hjälpas åt att förhindra att bland annat stöldgods lämnar landet och att narkotika kommer in i landet.

Tullverket kommer under hösten att hålla webbinarium för Svenska Båtunionens förbund och dess medlemmar om indikatorer på tullbrottslighet.

– Med drygt 900 båtklubbar och över 180 000 enskilda båtklubbsmedlemmar över hela Sverige, har vi stor möjlighet att upptäcka och tipsa om avvikande och märkliga beteenden som kan förhindra att brott begås. Den här överenskommelsen ska på intet sätt ersätta Tullverkets uppdrag, men som i alla annan brottslighet, behöver vi hjälpas åt för att komma till rätta med den utveckling som sker i landet, säger Christer Eriksson, ordförande i Svenska Båtunionen.

Redan idag finns det båtförbund och båtklubbar inom Svenska Båtunionen som samverkar med Tullverket. För att fördjupa och bredda det samarbetet, går nu Svenska Båtunionen som organisation in och stödjer det påbörjade och viktiga arbetet.

Svenska Båtunionens ordförande, Christer Eriksson, (t. v.) och Mikael Lindgren Tullverket, Underrättelseenheten Öst.