27 juni, 2024

Kraftig ökning av båtmotorstölder – Stockholmsregionen hårt drabbad

Båtmotorstölderna i Sverige har ökat kraftigt under årets första fem månader. En alarmerande ökning på 63 procent jämfört med samma period förra året har noterats. Motorbåtstölder har ökat med 41 procent. Denna negativa trend är mest påtaglig i Stockholmsregionen, där anmälningar om motorbåtstölder har ökat med hela 170 procent och båtmotorstölder med 218 procent. (Se bifogad statistik för samtliga regioner).

Pressmeddelande:

Enligt Larmtjänst kan den dramatiska ökningen i Stockholmsregionen tillskrivas återkommande internationella brottsnätverk. Maj till september utgör högsäsong för båttjuvar, vilket innebär ett större utbud av båtar för tjuvarna att slå till mot. Obebodda båtklubbar, uppläggningsplatser, bryggor och sommarstugeområden är särskilt utsatta mål.

Det finns en hel del man kan göra under båtsäsongen för att minska risken att utsättas för stöld. Att skaffa ordentliga certifierade lås till både båt och motor och att alltid tömma båten på värdesaker är två viktiga åtgärder, säger Lina Nilsson, expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

Båtutrustning som navigationssystem, propellrar och växelhus stannar ofta inom den svenska andrahandsmarknaden, medan båtar och båtmotorer ofta förs utomlands. Men det finns sätt att försvåra för tjuvarna och därigenom minska risken att bli drabbad.

För att motverka brottsnätverkens framfart krävs stärkt samverkan mellan båtägare, båtklubbar och marinor. Metoden Båtsamverkan, som bedrivs lokalt mellan båtägare och polisen, har visat på minskade stölder där den implementerats, säger Viktor Eklöf på Larmtjänst.

Sex tips från SSF Stöldskyddsföreningen för en säkrare förvaring:

  • Starta Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under ALLA årstider.
  • Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.
  • Båt, motor och utrustning bör märkas och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.
  • Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
  • Lämna inget kvar i båten utan töm den på stöldbegärlig utrustning.
  • Upprätta ett digitalt båtkort med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning med mera så du snabbt kan anmäla om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Statistiken är hämtad från Brottsförebyggande rådet (Brå)

Fler tips för båt hittar du på Säkerhetsguide båt

Foto: Thomas Andersson/Polisen.