Kategori: Båtpolitik

Plan på gång för att förebygga båtolyckor

Ett av de uppdrag som den nybildade Transsportstyrelsen fick från den svenska regeringen var: Bringa reda i olycksstatistiken för fritidsbåtar och lägg fram ett program för en nollvision. Idag arbetar Sjösäkerhetsrådet tillsammans med nybildade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att se över all olycksrapportering som har med fritidsbåtar att göra. Målet är att […]

Läs hela artikeln

Konsten att rädda liv

Lasse Bengtssons krönika 0903 Maila gärna dina åsikter om båtpolitik Sjöfartsverkets statistik över antalet sjöräddningsinsatser är verkligen något att fundera över. Inte själva upplägget utan vad den avslöjar om oss båtmänniskor och vårt sätt att vistas och färdas på hav och sjöar.Allt för många gånger finns okunskap, bristande sjövana och ren dumdristighet i bakgrunden.Underlåtenheter som […]

Läs hela artikeln

Fekalier till sjöss – en dyrbar lyx

Lasses Bengtssons krönika 0902 Maila gärna dina åsikter om båtpolitik Nu ska miljoner skattekronor rulla i väg ut på böljan den blå… När det gäller ”kraftfulla åtgärder mot havets övergödning” tänker vår regering öppna plånboken ordentligt. Det skulle förstås kunna vara något man tar av sig hatten och hurrar för.Men.Har ni hört uttrycket ”slå ihjäl […]

Läs hela artikeln

Debatt helt utan vetenskaplig grund

Efter mer än 15 år har ännu en fråga kring svenska fritidsbåtar fått förnyad aktualitet, regeringen tänker föreslå totalförbud för tömning av båttoaletter i hav och sjöar i Sverige. Nybildade Transportstyrelsen har fått i uppgift att senast 1 december i år redovisa en utredning med förslag till hur ett sådant förbud skall kunna genomföras. Även […]

Läs hela artikeln

Statlig huggsexa om svensk sjöräddning

Den statliga sidan av den svenska sjöräddningen är idag något av en huggsexa. Olika myndigheter kämpar för att säkra så stora delar av den ekonomiska kakan som det är möjligt. De använder dessvärre inte särskilt justa metoder i denna kamp. Båtliv har tittat närmare på huggsexan. Sjöfartsverket använder helikopterberedskapspengar på ett märkligt sätt i sina […]

Läs hela artikeln