Kategori: Båtpolitik

Transportstyrelsen och verkligheten

Lasse Bengtsson, nätkrönika 1 december 2009 Få mindre än 200 svar i en enkät hos allmänheten, lyssna på en liten förening – 80 medlemmar – slå dövörat till rösterna från mer än 200 000 båtägare och smäll sedan samman en 132-sidig rapport med slutsatsen:Inför totalförbud för toatömning till sjöss. Så skulle en elak jäkel kunna […]

Läs hela artikeln

Låt förnuftet råda

Lasse Bengtssons krönika 0906 Maila gärna dina åsikter om båtpolitik Titta närmare på artiklarna på det här uppslaget.https://www.batliv.se/blogg.asp?id=13 I 17 punkter slår Svenska Båtunionen fast vad denna stora organisation – efter en rad rådslag runt landet – har kommit fram till i olika för båtlivet aktuella frågor.Själv köper jag hela rasket. Förnuftiga, balanserade ställningstagande för […]

Läs hela artikeln

Klara och tydliga miljömål för SBU

I drygt 20 år har Svenska Båtunionen arbetat med och drivit på båtlivets miljöfrågor. Unionen med sin breda bas – 150 000 medlemmar i sammanlagt 900 båtklubbar – har genom sin miljökommitté utbildat och entusiasmerat båtklubbarna och deras medlemmar i de för båtlivet så viktiga frågorna. Ett tydligt exempel på detta är arbetet med att […]

Läs hela artikeln

Brev till Lasse Bengtsson

Sandra Johansson skriver till Lasse Bengtsson. Lasse Bengtsson skriver i Båtliv 5 att magisteruppsatsen ”Båtavloppet och miljön” är baserad på lösa antaganden. Det verkar vara svårt att inse att det inte går att få fram några exakta värden för hur mycket toalettavfall som fritidsbåtarna ger upphov till. Utsläpp av kväve, fosfor och bakterier är ett […]

Läs hela artikeln

Bus och bajs på havet

Lasse Bengtssons krönika 0905 Maila gärna dina åsikter om båtpolitik. Vad är det som får normalt laglydiga och hänsynsfulla män – det är nästa uteslutande män – att bära sig åt som idioter så fort de hamnar högst upp på den så kallade flybridgen i den alltför stora motorbåten?Varför kör många av dem utan nationsflagg […]

Läs hela artikeln

Lösa antaganden bakom rapport om toautsläpp

Under försommaren åstadkom en forskarapport om fritidsbåtarnas avloppsutsläpp till havet i Bohusläns skärgård stort rabalder i dagspress och annan massmedia. Höga röster krävde hårda tag mot detta påstådda svineri i badvikar och andra naturhamnar i våra skärgårdar. Men rapporten – den heter ”Båtavloppet och miljön, undersökning av fritidsbåtars toalettutsläpp i Bohusländska skärgården med förslag till […]

Läs hela artikeln

Röda raketer och ”Jönssons myrstack”

Lasse Bengtssons krönika 0904 Maila gärna dina åsikter om båtpolitik Nu vet vi var någonstans de flesta incidenterna med fritidsbåtar inträffar – de hittas i ”Jönssons myrstackar”.Om ni undrar vad detta är så ska jag berätta;I sju år har Sjöräddningssällskapet (SSRS) tjatat på Sjöfartsverket att de i räddningsstatistiken ska lägga in var någonstans de flesta […]

Läs hela artikeln

Plan på gång för att förebygga båtolyckor

Ett av de uppdrag som den nybildade Transsportstyrelsen fick från den svenska regeringen var: Bringa reda i olycksstatistiken för fritidsbåtar och lägg fram ett program för en nollvision. Idag arbetar Sjösäkerhetsrådet tillsammans med nybildade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att se över all olycksrapportering som har med fritidsbåtar att göra. Målet är att […]

Läs hela artikeln

Konsten att rädda liv

Lasse Bengtssons krönika 0903 Maila gärna dina åsikter om båtpolitik Sjöfartsverkets statistik över antalet sjöräddningsinsatser är verkligen något att fundera över. Inte själva upplägget utan vad den avslöjar om oss båtmänniskor och vårt sätt att vistas och färdas på hav och sjöar.Allt för många gånger finns okunskap, bristande sjövana och ren dumdristighet i bakgrunden.Underlåtenheter som […]

Läs hela artikeln