Båtbranschen efterlyser förbättrad identifiering av båten

Försäkringsbolaget Alandia arrangerade ett webinar 18 november med syfte att samla sakkunniga för att diskutera båtstöldbekämpning. Utöver representanter från två andra försäkringsbolag, If och Svedea, bestod panelen av representanter från Tullverket, Polisen, Kustbevakningen, Larmtjänst och Sweboat. Fortsätt läsa Båtbranschen efterlyser förbättrad identifiering av båten

Alandia: ”Stölder av utombordsmotorer ett betydande problem”

Försäkringsbolaget Alandia har undersökt statistik på utombordarstölder i Finland och Sverige för åren 2016–2020. Statistiken visar att stölder av utombordsmotorer är ett betydande problem i Sverige jämfört med Finland. Fortsätt läsa Alandia: ”Stölder av utombordsmotorer ett betydande problem”