20 november, 2020

Båtbranschen efterlyser förbättrad identifiering av båten

Försäkringsbolaget Alandia arrangerade ett webinar 18 november med syfte att samla sakkunniga för att diskutera båtstöldbekämpning. Utöver representanter från två andra försäkringsbolag, If och Svedea, bestod panelen av representanter från Tullverket, Polisen, Kustbevakningen, Larmtjänst och Sweboat.

Pressmeddelande:

Det live-streamade eventet gästades av över 150 unika lyssnare – framför allt båtägare som vill veta hur samhällsaktörerna resonerar kring denna viktiga fråga som försvårar båtlivet.

Eventet finns tillgängligt här: https://tv.streamfabriken.com/2020-11-18-alandia-stoldpanelen

År 2019 stals 2 270 båtmotorer i Sverige enligt Brå. Värdet på båtstöldgodset uppgår till cirka 250 Mkr årligen. Under vintern är tjuvarna fortsatt aktiva och stjäl både båtar och motorer som ligger på land för vinterförvaring på obevakade båtklubbar, uppläggningsplatser och sommarstugeområden.

– Båtägarna ska veta vilket arbete som pågår för att försvåra stöld av båtar. Båtägarna ska också få kunskap om vad de kan göra själva för att försvåra för tjuven. Därför arrangerar vi detta event med en expertpanel, säger Denniz Corsman, försäkringsexpert på Alandia.

Om polisen inte kan koppla båten eller motorn till rätt ägare går det inte att stoppa tjuven vid en kontroll på vägen. Panelen av sakkunniga inom båtstöld är överens, det behövs ett båtregister för att råda bot på problemet.

– Försäkringsbolagen ansvarar för förebyggande arbete för att undvika stöld och därigenom hålla premierna nere för vår kund. Vi har goda tips om vad man kan göra som båtägare. Men när stöld tyvärr sker, så är det ett båtregister vi behöver för att identifiera stöldgods och åstadkomma en varaktig förändring, säger Ricard Sjöström, skadechef på Alandia.

Info: https://www.svedea.se

Källa: Alandia.

Tips för att skydda din båt mot stöld:

https://www.alandia.se/privat/batforsakring/tips-och-information/sakerhe…https://www.alandia.se/privat/batforsakring/tips-och-information/sakerhet/sa-gor-du-tjuven-besviken