7 av 10 kryssningsfartyg lämnar avloppsvatten i Stockholms hamn

Stockholm är en levande sjöfartsstad och sjöfarten är viktig för regionens varuförsörjning och den starkt växande turistnäringen. Stockholms Hamnar har länge arbetat för en hållbar utveckling bland annat genom miljödifferentierade hamnavgifter och en rad andra konkreta åtgärder. Fortsätt läsa 7 av 10 kryssningsfartyg lämnar avloppsvatten i Stockholms hamn