Etikett: Falkenberg

Tillstånd till havsbaserad vindkraftpark utanför Falkenberg

Högsta domstolen har beslutat att inte pröva överklaganden av Mark- och miljööverdomstolens avgörande i målet om Kattegatt Offshore. Domen ger vindkraftbolaget Favonius AB, som ägs av Agrivind AB, tillstånd att uppföra 50 vindkraftverk i ett havsområde utanför Falkenberg. – Vi gläds åt att den utdragna miljöprövningen nu är slutligt avgjord till vår klients fördel, säger […]

Läs hela artikeln