Etikett: Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen vill begränsa användningen av fluorbaserat brandskum

Brandskum med högfluorerade ämnen ska som grundregel bara få användas när skummet kan samlas upp och förstöras efteråt. Det föreslår Kemikalieinspektionen i en rapport som lämnas över till regeringen. Syftet är att minska risken för att dricksvatten förorenas. Myndigheten föreslår vissa undantag från kravet, främst för användning i skarpa situationer vid bränder i vätskor.

Läs hela artikeln