Kustbevakningen kvar på Lesbos året ut

Kustbevakningen förlänger uppdraget på Lesbos. De två patrullbåtarna med besättningar som sedan ett år ingår i operation Poseidon fortsätter året ut, till 31 december. Trots en kraftig nedgång av antalet migranter som når Grekland från Turkiet finns det fortfarande ett stort behov av gränsövervakning och sjöräddning. Fortsätt läsa Kustbevakningen kvar på Lesbos året ut

Bok om Kustbevakningen finansieras av sjöintresserade gräsrötter

Författaren André Persson söker gräsrotsfinansiering till sin granskande bok om Kustbevakningen. Och han är på god väg. På mindre än en vecka har projektet nått drygt 30 procent av finansieringen på 50 000 kronor, som skall täcka kostnader för research, tryck, och en monter till Allt för sjön 2017 då boken är tänkt att lanseras. Fortsätt läsa Bok om Kustbevakningen finansieras av sjöintresserade gräsrötter

Bättre väder – fler båtar med migranter

Kustbevakningens insats på Lesbos i Frontex operation Poseidon Rabit (Rapid Border Intervention Team) fortsätter. Efter att vädret generellt blivit varmare och stabilare ser besättningarna en ökning av antalet båtar som kommer från Turkiet. På en vecka har 161 personer räddats av Kustbevakningens patrullbåt KBV 477. Fortsätt läsa Bättre väder – fler båtar med migranter

Kustbevakningen fördubblar antalet utbildningsplatser i år

Kustbevakningen har beslutat att anta dubbla aspirantklasser under 2016. Totalt kommer 48 personer att rekryteras till de två klasserna. Rekryteringen görs mot bakgrund av att myndigheten i dagsläget har cirka 40 vakanser på kuststationerna. Fortsätt läsa Kustbevakningen fördubblar antalet utbildningsplatser i år

Nya insatser av Kustbevakningen för Frontex

Kustbevakningen kommer under 2016 att fortsätta delta i Frontex insatser. Den nu pågående insatsen i Grekland förlängs och utökas till att omfatta två patrullbåtar från 1 april till 30 september. I Italien bidrar Kustbevakningen med ett spaningsflygplan under april. Fortsätt läsa Nya insatser av Kustbevakningen för Frontex

Klartecken för nytt dykprojekt i Östersjön

Kustbevakningen och Försvarsmakten har beviljats medel från Östersjöprogrammet till projektet DiveSMART Baltic. Genom att kartlägga dykerikompetenser och dykutrustning i länderna runt Östersjön samt utveckla gemensamma metoder och rutiner vid räddningsarbete kommer vi framöver att vara bättre rustade inför stora olyckor till havs.

Projektet har sin bakgrund i olyckan med kryssningsfartyget Costa Concordia i Italien 2012. Olyckan innebar stora utmaningar för de italienska dykarna som deltog i räddningsarbetet. Vid en föreläsning i Karlskrona samma år berättade en representant för italienska försvarsmakten att arbetet hade kunnat göras bättre om de nationella dykeriresurserna kartlagts och om det funnits gemensamma rutiner för hur dessa resurser snabbt kan mobiliseras.

Det blev starten på det nationella projektet DykSMART som Kustbevakningen och Försvarsmakten bedriver 2013-2016. Syftet är att kartlägga och föra in data över Sveriges dykerikompetenser och dykutrustning i en databas tillgänglig för alla samverkanspartners samt att ta fram gemensamma manualer för räddningsarbetet, och öva ihop. Förutom Kustbevakningen och Försvarsmakten omfattar nu projektet samtliga Räddningstjänster med dykare, och polisens dykgrupp, och målsättningen är att skapa ett nationellt centrum för kompetens och utveckling inom dykeri.

Internationell nivå
Med DiveSMART Baltic lyfts nu arbetet till en internationell nivå genom att omfatta Östersjöregionen.

– Vi är utomordentligt nöjda att vi fått förtroendet att leda utvecklingen inom en viktig del av krisberedskapen i Östersjön, och tar oss med glädje an utmaningen säger Dan Thorell, Chef för Avdelningen för Räddningstjänst och Sjöövervakning, Kustbevakningens Huvudkontor.

Målet med projektet är att:
Kartlägga och föra in data över kompetenser och utrustning i en databas tillgänglig för räddningsorganisationer runt Östersjön.
Ta fram rutiner för hur dessa resurser kan mobiliseras
Skapa utbildnings- och övningstillfällen
Ta fram gemensamma manualer för räddningsarbete
Studera räddningsutrustning och dykutrustning
Skapa möjligheter till kunskapsutbyte mellan professionella dykskolor och forskare inom dykeri och navalmedicin, runt Östersjön
Huvudsamarbetspartners
Kustbevakningen leder projektet, men arbetet genomförs i samverkan med

Försvarsmakten
Finska gränsbevakningen
Sjöfartskontoret i Gdynia/Polska sjökrigsskolan
URSUK (finskt företag inom dykutrustningssektorn)
Cold Cut Systems (Sverigebaserat företag specialiserat på vatten-/sandskärmaskiner)
YRGO (Yrkesdykarskola i Göteborg)
Dessutom deltar The Royal Danish Naval Diving Centre och tysk sjöpolis.

Finansiering
Projektet kommer att pågå i tre år och finansieras dels med nu beviljade EU-medel, dels av deltagande myndigheter, organisationer och företag. Projekt Totalbudgeten är cirka 27 miljoner kronor .

Östersjöprogrammet är EU:s program för territoriellt samarbete.

Källa och foto: Kustbevakningen.