15 december, 2023

Kustbevakare deltar i uppbyggnaden av Somalilands maritima infrastruktur

För Richard Ullman på Kustbevakningen är Mälarens vatten utbytt mot Adenvikens, som gränsar till Röda havet och Indiska Oceanen. Som erfaren svensk kustbevakare bidrar han med kunskap inom sjösäkerhet och brottsbekämpning till sjöss i Somaliland.

Pressmeddelande:

Under minst ett år arbetar Richard Ullman, som till vardags är Kustbevakningens stationschef i Södertälje, i Somalia. Eucap Somalia, som EU-uppdraget heter, inleddes 2016 med målsättningen att bygga upp den civila brottsbekämpningskapaciteten till sjöss i Somalia, inklusive Somaliland, och strukturera om den somaliska strukturen för sjösäkerhet. Ett nära samarbete bedrivs med ett militärt EU-uppdrag i Somalia, EUNAVFOR, som ska säkra EU:s viktiga handelsvägar.

Richard Ullman är den femte kustbevakaren som arbetar i samma uppdrag med placering i Somalilands huvudstad Hargeisa. Under kortare perioder har expertteam med kustbevakare också arbetat här. Somaliland, i norra Somalia, betraktas internationellt som en del av Somalia, men fungerar i praktiken som en självständig stat.

– Den maritima infrastrukturen här har en lång resa kvar för att nå en rimlig nivå, men det är därför vi är här och tillsammans tar vi små steg i rätt riktning varje dag, säger Richard Ullman.

Arbetsuppgifterna varierar stort. Ena veckan håller Richard Ullman utbildning på en båt i kuststaden Berbera, veckan efter sitter han i möte med ministrar eller Sveriges ambassadör för Somalia. Eucap Somalias huvudkontor ligger i Mogadishu och därför går en hel del resor går dit.

– Somaliland är ett osäkert land och det pågår strider i vissa delar. Vi kan inte röra oss fritt i samhället, när vi reser har vi alltid med oss personliga vakter och åker i skottsäkra bilar, berättar Richard Ullman.

På “Field Office” i Somaliland arbetar cirka 40 personer från olika europeiska länder.

– Min tjänst här är sekonderad av MSB men jag representerar snarare Sverige än en enskild myndighet. Mina företrädare här har gett oss ett mycket gott rykte, både i Somaliland och hos andra europeiska representanter, berättar Richard Ullman. Arbetsgivaren är EU.

Nästan alla somalier är muslimer och man kan inte låta bli att undra om det senaste årets koranbränningar påverkar bilden av Sverige.

– Nej, svarar Richard Ullman. Givetvis får jag frågor varför vi tillåter koranbränningar men överlag har de som jag möter en bra bild av Sverige.

Fakta:

EU genomför fredsbevarande insatser, förebygger konflikter och förstärker den internationella säkerheten inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Det är en integrerad del av EU:s övergripande strategi för krishantering och arbetet bedrivs med civila och militära resurser.

Sedan de första GSFP-uppdragen och -insatserna inleddes för 20 år sedan har EU genomfört över 37 utlandsinsatser i Europa, Afrika och Asien. Just nu pågår tolv civila och nio militära uppdrag och insatser inom GSFP.

Somaliland har sedan 1991 kallat sig för en självständig stat. Somaliland saknar internationellt erkännande och betraktas internationellt som en del av Somalia, men i praktiken fungerar Somaliland som en självständig stat. Somalia inklusive Somaliland har Afrikas längsta kuststräcka på 3 330 km längst Adenviken och Indiska oceanen. Som jämförelse är Sveriges kuststräcka från Haparanda till Strömstad 2 400 kilometer.

Källa: EU och EEAS

Miljöövning med länsor och skimmer som skänkts av Sverige.

Övning med Somalilands Kustbevakning och Räddningstjänst. MSB skickade ner ett expertteam från Räddningstjänsten Sverige som arbetade tillsammans med Richard Ullman och hans kollegor från EUCAP.

Övning med Somalilands Kustbevakning och Räddningstjänst. MSB skickade ner ett expertteam från Räddningstjänsten Sverige som arbetade tillsammans med Richard Ullman och hans kollegor från EUCAP.