15 mars, 2024

Kustbevakningen överlåter vattenskotrar till Ukraina

Regeringen har beslutat att ge Kustbevakningen i uppdrag att överlåta vattenskotrar till Ukraina. Vattenskotrar är något som är efterfrågat av Ukraina och enligt Kustbevakningen kan vattenskotrarna skänkas till Ukraina omgående.

Den 21 december meddelade Kustbevakningen att vattenskotrar som använts till sjöövervakning kan skänkas till Ukraina. Kustbevakningen meddelade detta genom en delredovisning av regeringsuppdraget att analysera förutsättningar för att skänka fartyg och annan materiel till Ukraina.

Totalt består gåvan av nio vattenskotrar som kan överlåtas omgående efter att de har avidentifierats och myndighetsspecifik utrustning har demonterats.

Foto: Kustbevakningen.