Etikett: primer

Antifouling sealer ska hjälpa båtägare att ta miljöansvar

AkzoNobel lanserar International Antifouling Sealer som underlättar för svenska båtägare att följa de miljöregler som gäller i områden runt Stockholm, och i landets insjöar. Antifouling Sealer är en allt-i-ett produkt, en kombination av spärrskiktsprimer och kopparfri bottenfärg som förhindrar existerande bottenfärger från att läcka ut koppar och biocider till omkringliggande vatten.

Läs hela artikeln