16 mars, 2017

Primer som spärrar läckage från giftig bottenfärg

Nu kommer två enkla lösningar som hindrar läckage från giftiga båtbottenfärger, Underwater Primer och nya Silic One System. Båda kan målas direkt på alla befintlig båtbottenfärger och får användas utmed hela Sveriges kust samt i insjöarna.

Pressmeddelande:

Hempels grundfärger, Underwater Primer och Silic Seal (tillsammans med Silic One System) ger ett effektivt skydd mot biocidläckage från befintliga bottenfärger. Båda alternativen hindrar bevisligen* läckage och ger en effektiv spärr mot biocidläckage innebär att båtägarna inte behöver ta bort gammal bottenfärg – vilket sparar både tid, pengar och framförallt oönskad miljöpåverkan.

Svenska regler för båtbottenfärger och lokala marina krav blir allt striktare och orsakar ofta många frågor bland båtägare om vilka produkter som kan användas och vilka nödvändiga åtgärder som måste vidtas för att minska skadlig påverkan på miljön. I vissa marinor, finns det ett växande behov av att använda biocidfria produkter som inte släpper ut potentiellt skadliga ämnen i miljön.

Under de senaste åren har det vid ett antal marinor, påvisats höga halter av biocider i vattnet. Det har fått vissa kommuner, att utfärda rekommendationer om att minska utsläppen på dessa platser. Några marinor har därför förbjudit båtar som läcker, eller kan läcka ut biocider i större mängd. För båtägare som avvisats har alternativet varit att blästra bort bottenfärgen, vilket kostar mycket pengar, eller att köpa en ny båt som aldrig målats med en biocidbottenfärg. Nu får de härmed ett attraktivt alternativ.

Hempels Underwater Primer och nya Silic One System, (Silic Seal primer, Silic One tiecoat och Silic One), har tagits fram just för att ge båtägare en snabb lösning som uppfyller de nya rekommendationerna. Det biocidfria silikonsystemet kan läggas direkt på den befintliga biocidfärglagret och ger då ett skydd mot biocidläckage. Nya Silic One System är godkänt för båtar med hemmahamn utmed hela Sveriges kust samt i insjöarna.

Fakta om Hempel: Hempel har sedan 1915 varit en världsledande färgtillverkare som gett skydd åt och inspirerat vår omvärld. Företaget har över 5 500 medarbetare i 80-talet länder och producerar högklassiga produkter som ger pålitliga och dekorativa lösningar för skydd av marina miljöer, containrar, båtar och industrier. Sortimentet omfattas även av många kända varumärken såsom Crown Paints, Schaepman och Jones-Blair. Hempel, ägs av Hempel Foundation och stöder kultur, humanitära och vetenskapliga projekt över hela världen. www.hempel.com

* Hempel har som bevis låtit testa sina primers som blockerar läckage från tidigare påmålade biocidfärger hos DHI, ett tredje-partslaboratorium, http://www.dhigroup.com/Rapporten från DHI visar att inget eller bara en negligerbar mängd koppar frigjordes från den tidigare målade kopparfärgen efter påmålning men Hempels Underwater Primer och Silic primer (när det användes tillsammans med Hempels Silic One System).