4 Mkr för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt drygt 3 Mkr i stöd till ett EU-projekt för att rensa haven på förlorade fiskeredskap och spökgarn i Östersjön.
Pengarna går dels till stiftelsen Håll Sverige Rent, dels till Simrishamns kommun. Fortsätt läsa 4 Mkr för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet