Bättre vatten i Stockholms skärgård

Siktdjupet under sommaren har ökat med över en meter i delar av Stockholms inre skärgård under de senaste sex åren. Denna glädjande förbättring kan kopplas till minskad kväve-transport till detta område. Mindre näring ger färre växtplankton och därmed ett klarare vatten. Fortsätt läsa Bättre vatten i Stockholms skärgård