För närvarande inget SBU-krav på utvärdering om promillelagen

Svenska Båtunionen, riksorganisation för cirka 900 av landets båtklubbar, avser inte att starta någon egen kampanj för att utvärdera promillelagen till sjöss. Det framkom tydligt vid det senaste Unionsrådet (SBU:s ”halvårsmöte” och förberedande inför årsmötet), som hölls i november.

SBU:s inställning följer därmed samma linje som riksdagens Civilutskott, som flera gånger beslutat att inte ta upp frågan om utvärdering av promillelagen. Detta trots att en rad riksdagsmän har motionerat i frågan.

Mer information om SBU:s diskussioner i frågan finns i dokumentet här nedan, som är anteckningar från årets Unionsråd.

============================

 

Anteckningar från diskussion vid UR 2015 avseende av Sörmlandskustens Båtförbund inlämnad fråga om SBU hantering av promillelagen

 

Vid Unionsrådet var 22 medlemsförbund av totalt  27 närvarande och samtliga hade före mötet erhållit Sörmlandskustens brev med begäran om behandling av frågan. Nedan en sammanfattning av vad som avhandlades.

 

Först en redovisning av  båtriksdagarnas olika beslut i promillefrågan  och vad som gjorts.

1. Båtriksdagen 2012

– Bra med den sjöfyllerilag som finns (0,5 promille).

– Beslut:  Att kräva en utvärdering av den nya lagen!

 

2. Beslut från Båtriksdagen 2015

– Södra Roslagen motion om att ligga lågt med  promillefrågan.

– Beslut:  Att invänta en utvärdering. Resultatet av en sådan får avgöra hur SBU ska agera.

 

3. Skriverier i Båtliv och utfrågning av politiker vid Båttinget 2014 och vid återkommande riksdagsmannautflykter  mm. Hösten 2014 motioneras om en utvärdering av lagen men utan resultat. Hösten  2015  motionerar ca 10  riksdagsmän om en utvärdering.  Även denna gång avslag från civilutskottet som samtidigt skriver att man förutsätter att regeringen noga följer frågan.

 

Vad kan SBU göra nu?

I dag äger regeringen  frågan och det är då lämpligt att via skrivelser be att regeringen redovisar på vilket sätt man kommer att följa lagens tillämpning  och vilka omständigheter som ska råda för att en utvärdering ska ske.

Samtidigt även fortsättningsvis redovisa olika domslut, som visar på lagens ringa påverkan på sjösäkerheten och märkliga konsekvenser för enskilda  båtägare.

Tidningen Båtliv bedriver i denna fråga normal journalistik och  avgör utifrån nyhetsvärde vad som ska publiceras.

 

Samtliga närvarande förbund  var tydliga med att SBU ska ha en anständig profil i promillefrågan utan provokativa inslag, informera om det dyker upp nyheter och i övrigt tillskriva regeringen enligt ovan. Eventuell omprövning av SBU ambitionsnivå kan ske om ny väsentlig information dyker upp eller om något förbund motionerar om en förändring  av inriktningen vid kommande båtriksdag.

Tråkigt att Sörmlandskustens Båtförbund inte hade möjlighet att medverka i dessa diskussioner.

 

Lars Afzelius

Samtalsledare när promillefrågan behandlades

2 reaktioner till “För närvarande inget SBU-krav på utvärdering om promillelagen”

 1. 2012 tog SBU på Båtriksdagen (BRD) ett enhälligt beslut att driva fram den av politikerna utlovade utvärderingen.

  2015 på BRD kuppades det igenom att SBU rivit upp beslutet från 2012.

  I Båtliv juni 2015 går ordförande Bengt Gärde och säger: “SBU arbetar för en utvärdering”.

  I Båtliv 11 december 2015 står: “För närvarande inget SBU-krav på utvärdering om promillelagen”.

  Hur går detta ihop?

  I samma nummer skriver Lars Afzelius, styrelseledamot SBU, en artikel där man radar upp skräckexempel på lagens vansinnigheter. Hur kan då SBU lägga ned ett arbete där man så hårt faktamässigt kritiserat lagen, även tillskrivit regeringen om utvärdering? Det finns bara ett svar. Moralisterna inom SBU har tagit över. De som sitter på den välgrundade kritiken är konflikträdda till skillnad mot moralisterna. Men det intressanta är att hur kan SBU vika ned sig då lagen – om den utvärderas – skulle kunna leda till en smula ökad sjösäkerhet för alla vet att de båtar som förekommer i olycksstatistiken – de friskrevs. Så varför vill då inte moralisterna utvärdera lagen? Finns bara ett svar och det är rättsväsendets dom: “nykterhetspolitik”.
  SBU fostrar således sina medlemmar med att bedriva nykterhetspolitik – att man är “onykter” vid 0,2 promille.

  Härmed slås båtlivet sönder vilket vi vet. Ingen förekar tomma farleder längre, inte ens KBV.
  Det går inte att bedriva ett normalt socialt umgänge längre i skärgården. Om det infördes en likadan diakonis lag på land där det krävdes att för att gå över gatan så måste man vara under 0,2 -promille eller bli nykriminilaserad så skulle det bli ett ramaskri. Skäms SBU! Er oförklarliga “pudel” i frågan hedrar er inte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*