18 december, 2015

Kartlägger gigantiska grottor i Antarktis

Under en ny polarexpedition till Antarktis ska varma havsströmmar under glaciärer undersökas och jättelika grottor kartläggas.

− Vi ska förbereda inför framtida ubåtsturer i de enorma grottorna som finns i Antarktis, säger Anna Wåhlin professor på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Hennes kollegor har redan åkt ochAnna Wåhlin ger sig av till Antarktis på julaftonsmorgon för att sedan tillbringa två månader på sydkoreanska isbrytaren Araon, som betyder Ur havet på koreanska.

− Vi är totalt ett fyrtiotal polarforskare som är med på det koreanska forskningsprojektets isbrytare och vi åker med utan extra kostnad, säger Anna Wåhlin.

Nya mätningar inleds

Anna Wåhlin och hennes forskarkollegor ska undersöka varma havsströmmar som finns under glaciärerna i Antarktis. Mätriggar har funnits på plats i två år. Nu ska de plockas upp och forskarna ska avläsa data för bland annat temperatur, salthalt och strömhastighet. Sedan sänks ner riggarna ner igen på nya positioner för nya mätningar.

−Totalt finns 20 riggar, Göteborgs universitet äger tre, men vi har tillgång till data från samtliga riggar eftersom vi ingår i ett internationellt nätverk av forskare, säger Anna Wåhlin.

Även klimatbojar ska sättas ut. De är finansierade av Göteborgs universitets klimatfond och KTH står för tekniken. Bojarna mäter temperaturen på havsbotten och forskarna kommer med hjälp av denna nya teknik kunna få tidsserier skickade hem via satellit och på så sätt kunna se de första resultaten för hur issmältning och bottentemperaturer hänger ihop.

Förbereder för ubåtsfärder i de jättelika grottorna

I år ska forskarna också förbereda inför ett stort projekt som inleds om två-tre år, då man hoppas få ner två isbrytare och senare kunna köra in med en obemannad ubåt i de enorma isgrottorna. Ubåten, en AUV (autonom undervattensfarkost) programmeras på förhand av forskarna.

− Vi förbereder nu för AUV. Vi ska dessutom sätta upp is-radar på glaciärerna. Radarn skickar ut olika typer av mätdata till satelliter. Det är första gången jag kommer att gå på en glaciär, men som tur är har vi säkerhetslina, säger Anna Wåhlin.

De jättelika grottorna har tak av flytande is som förmodligen tjockast är en kilometer, medan grottornas djup troligen kanske är något mer.

− Först måste vi kartlägga grottorna för att få en grov skiss av hur de ser ut. Grottorna i Antarktis är gigantiska, den största, Ross is-shelf, är till ytan stor som Frankrike. Vi skall studera Getz is-shelf som är i stort sett helt outforskad. Vi vet att den har fem öppningar, säger Anna Wåhlin.

I år ska forskarna dessutom flyga helikopter över isgrottorna. Helikoptern känner av gravitationen, som är lite högre över berg. Efter det kommer man få en grov uppfattning om hur djupa grottorna är och därmed också hur havsbotten i grottorna ser ut.

Ytterligar en forskningsuppgift har Anna Wåhlin med sig på expeditionen.

− En kollega på marina vetenskaper, Charlotte Björdal som forskar om skeppsvrak, har skickat med träbitar som vi ska sänka ner i havsvattnet för att hon sedan ska kunna studera vad som hänt med dem efter två år.

 

Bilder:

Bild 1,3 och 4: foto av Björn Eriksson.

Bild 2: foto av David Prado.

Bild 5: foto av Anna Wåhlin.

På porträttbilden syns Anna Wåhlin.