22 februari, 2016

Förbättrade rastersjökort

Företaget Solteknik skapar sina rastersjökort från Sjöfartsverkets och Hydrographicas databaser, där korten är gjorda för navigatorer, navigationsprogram för PC/ Mac, Tablets för Android och iOs enheter.

Nu har Solteknik förbättrat sina rastersjökort . Korten kalibreras med upp till sju decimaler på minutsiffran för bättre noggrannhet i positioneringen. De har också ökat kontrasten i själva sjökortsbilden, vilket ger ökad tydlighet och läsbarhet på elektroniska skärmar.

Sjökorten finns för navigationsprogram i PC /Mac datorer, Android/iOS tablets och smartphones samt även för Raymarine, Lowrence, Simrad och B&G navigatorer.

Rastersjökort är papperssjökort i originalutförande i rasterformat (bitmapad bild, vanligtvis tiff) som skapats direkt från en databas. Den rasterbild som tas fram ur databasen geo refereras och överförs till ett läsbart format till navigatorer, datorer, telefoner och surfplattor. Ett vanligt förekommande format är BSB-sjökort.

När man zoomar in dessa kort i navigationsenheten förstoras även symboler och streck och speglar ett verkligt förhållande, nämligen att korten noggrannhet inte är hur stor som helst.

Fördelarna med rastersjökorten är att de är exakta kopior av papperskorten. Nackdelarna är bland annat att korten inte innehåller lika mycket information som helt elektroniska sjökort.

www.soltek.se