9 maj, 2016

Mikael Damberg invigde Göta kanal 2.0

Mikael Damberg invigde under måndagsförmiddagen det historiska renoveringsprojektet Göta kanal 2.0 och två utställningar som är starten till Göta kanal Besökscentrum som planeras vid Bergs slussar. I och med dessa två stora satsningar gör Göta kanal ett nytt historiskt avstamp.

hxuq6yzqhexvtftv4swt

I soligt väder invigde näringsminister Mikael Damberg Göta kanal 2.0, det största renoveringsprojektet i Göta kanals historia. Under 5 år kommer det att investeras en halv miljard kronor för att säkra Göta kanal för framtiden. Samtidigt invigdes två nya utställningar som utgör starten till ett framtida Göta kanal Besökscentrum. Invigningen hölls vid Bergs slussar, Göta kanals största slussanläggning.

– Göta kanal har fått en ny stor historisk dag, 9 maj 2016, vi har idag invigt två stora satsningar, Göta kanal 2.0 och första steget i Göta kanal Besökscentrum, säger Anders Donlau, VD, AB Göta kanalbolag. Att Mikael Damberg varit och invigt betyder mycket för oss, det visar på att vår ägare ser vikten i det vi gör.

Slussportsutställningen, som är utomhus, berättar om de mäktiga portarna och den tekniska utvecklingen som påverkat dem genom åren. Inomhusutställningen ”En vacker historia” berättar om de nästan 200 år av kanalhistoria, hur ingenjörernas utmaningar övervanns och hur Göta kanal förbereds för framtiden i projektet Göta kanal 2.0.

– Vi är stolta över utställningarna och att vi så snabbt kunde inviga första steget i Göta kanal Besökscentrum. Göta kanal har en fantastisk historia som nu fler kan ta del av, och det är riktigt mäktigt att få se en slussport på nära håll, säger Anders Donlau, VD, AB Göta kanalbolag.

Fakta Göta kanal 2.0
Göta kanal 2.0 är det projekt som Göta kanalbolag tagit initiativ till för att säkra Göta kanal inför framtiden. En förstudie har gjorts och slutrapporten visar på ett stort renoveringsbehov för att klara av Göta kanals fortsatta drift som besöksmål och kulturarv. Regeringen har beslutat att avsätta pengar under 2016 till den nödvändiga upprustningen. Totalt beräknas projektet kosta drygt en halv miljard kronor under en femårsperiod. En omfattande del i projektet styrs av kraven i den nya Dammsäkerhetslagen (2014:214). Redan till Göta kanalsäsongen 2016 har flera stora projekt genomförts bland annat har kanalen på flera platser renoverats för att förhindra oförutsedda ras och säkerställt vattenavrinning, slussen i Söderköping har stärkts och tätats.

Fakta Göta kanal Besökscentrum

AB Göta kanalbolag och Linköping kommun har den gemensamma visionen att etablera ett Göta kanal Besökscentrum vid Bergs slussar. Visionen är att skapa ett internationellt besöksmål som är öppet året runt, där man kan uppleva Göta kanals historia, teknik och framtid. Besökscentret ska harmonisera med det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal och ska locka såväl lokala, nationella och internationella besökare.

Om utställningarna:
Slussportsutställningen, som är utomhus, berättar om de mäktiga portarna som håller kanalen på plats och den tekniska utveckling som påverkat dem genom åren. Här kan man även uppleva portarna på riktigt nära håll.

Inomhusutställningen ”En vacker historia” berättar mer om de nästan 200 år av kanalhistoria och hur ingenjörernas utmaningar övervanns. Vi ger smakprov och inblick i hur kanalen upplevts och åldrats under åren, från sin födelse fram till idag, och hur den förbereds för framtiden i projektet Göta kanal 2.0. Utställningarna har producerats av Expology.

 

Bilden:

Mikael Damberg, Elisabeth Nilsson och Kristina Edlund klipper invigningsbandet vid Göta kanal Besökscentrum.