Kustbevakningen inför ny organisation

Den första september 2016 införde Kustbevakningen en ny organisation. Den nya organisationen innebär att Kustbevakningen skapar en nationell ledning.

Detta innebär att Kustbevakningen inte längre har några regionindelningar eller något huvudkontor. Verksamhetens lednings- och stödfunktioner kommer även fortsatt att finnas i Karlskrona, Göteborg, Stockholm och Nyköping samt vid ytterligare några orter. Den nya organisationen innebär ingen förändring för kuststationernas och flygkuststationens geografiska placering.

Kustbevakningens nya organisation består av en nationell ledning med följande avdelningar:

  • Metodutvecklingsavdelningen
  • Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen
  • Operativa avdelningen
  • IT-avdelningen
  • Personal- och ekonomiavdelningen
  • Verksledningsstaben

– Den här förändringen görs för att skapa en bättre enhetlighet och tydligare styrning i Kustbevakningen. Den nya organisationen bygger på raka och enkla beslutsvägar som på bästa sätt ska stödja den operativa verksamheten, säger Lena Jönsson.

– Nu har vi den nya organisationen på plats och nu påbörjar vi arbetet med att genomföra förändringen fullt ut. Tanken är att vi ska vara helt klara med förändringen till 2018, säger Lena Jönsson.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*