27 september, 2016

Nu startar saneringen av Oskarshamns hamn

I dagarna inleds och invigs saneringen av de förorenade bottensedimenten i Oskarshamns hamnbassäng. Fram till 2018 kommer en halv miljon kubikmeter förorenade bottensediment att sugas och grävas bort, ungefär lika mycket som ryms i Globen.

oskarshamns-hamn

– Saneringen kommer att bidra till en bättre miljö i Östersjön. Sedimenten innehåller betydande mängder farliga ämnen. Målet med muddringsarbetet är att minska läckaget av farliga ämnen från sedimenten Oskarshamns hamnbassäng till Östersjön med 90 procent, säger Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng är det hittills största efterbehandlingsprojektet med statligt bidrag i Sverige.

Naturvårdsverket har beslutat om bidrag med nära 400 miljoner kronor till saneringsarbetet som totalt kommer att kosta drygt 500 miljoner kronor. Bidraget ges till Länsstyrelsen i Kalmar län som vidareförmedlar det till Oskarshamns kommun som ansvarar för saneringen.

̶  Det här är en stor dag för Oskarshamns kommun. Det är viktigt att vi tar vårt ansvar för att hamnbassängen saneras och att vi därigenom bidrar till ett renare och friskare Östersjön, säger Peter Wretlund, ordförande i kommunstyrelsen i Oskarshamn.

̶  Det här projektet är den största miljömuddringen i Sverige och vi har under förberedelserna samlat på oss en enorm kunskapsbank som vi vill dela med oss av, därför känns invigningen och det efterföljande seminariet i morgon särskilt viktigt, säger Bodil Liedberg Jönsson, kommunens beställarombud för saneringen. På plats har vi projektets experter som svarar på frågor från allmänheten under invigningsceremonin samt expertisen i branschen samlad på Nätverket Renare Marks konferens om sediment som ordnas i anslutning till invigningen.

– I länet har många projekt genomförts, bland annat tre liknande sedimentprojekt. Det som skiljer det här projektet åt från de som har genomförts tidigare är storleken, säger Tommy Hammar, miljövårdsdirektör Länsstyrelsen i Kalmar län. Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng är lika stor i omfattning som alla de tre tidigare projektet är tillsammans.

Så ska saneringen gå till
Muddringen genomförs på ett sådant sätt så att grumlingen ska bli så liten som möjligt. Efter muddringen avvattnas massorna och transporteras på täckta flak till en särskild deponi i Storskogen. Deponin är utformad så att ett eventuellt läckage av föroreningar kan tas omhand så att de inte påverkar miljön.

Föroreningar som finns i hamnbassängen
Cirka 70 gram av den mycket farliga föroreningen dioxin beräknas finnas i bottensedimenten. Dessutom har industriell verksamhet släppt ut föroreningar i hamnen sedan mitten av 1800-talet. Det handlar totalt om 200 ton bly, 3 ton kadmium, 600 ton zink, 30 ton arsenik, 500 kilo kvicksilver och 300 ton koppar. Vidare finns även PCB i bottensedimenten, något som också är ett stort hot mot livet i Östersjön.

Källa och foto: Naturvårdsverket.