1 november, 2016

300 vrak ska undersökas

Nu ska de 300 viktigaste av totalt 17 000 vrak som ligger runt Sveriges kuster undersökas. Det är Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) som ska undersöka vraken.

Sjöfartsverket har sammanställt en lista med de farligaste 300 vraken.

De tre viktigaste vraken att undersöka är:

Thetis

Fiskefartyg som ligger på trettio meters djup utanför Kungshamn. Sjönk 1985 och kan innehålla 35 kubikmeter bunkerolja.

Harburg

Tysk lastångare med järntackor som sjönk 1957 utanför Lidingö. Ligger på trettio meters djup. Innehåller bränsleolja. Läcker till och från.

Skytteren

Norskägt lastfartyg som sänktes utanför Måseskär 1942. Ligger på åttio meters djup. Innehåller bränsleolja. Läcker till och från.

Hela listan och mer info finns här: https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/miljopaverkan/vrak.html