5 januari, 2017

Atle inleder isbrytarsäsongen 2017

På eftermiddagen torsdag 5 januari lämnar isbrytaren Atle Luleå. Därmed är vinterns isbrytningssäsong igång. 

– Det har varit en kall höst och isen har byggts på gradvis. Just nu är det riktigt kallt, mellan – 20 och 30 grader längs övre Norrlandskusten.  Närmsta dagarna kommer vinden driva upp is mot hamnarna i Luleå och Karlsborg, säger Amund Lindberg, driftledare på Sjöfartsverkets isbrytarledning.

Sedan 16 december är det trafikrestriktioner för hamnarna i Bottenviken. Vilket innebär att endast de fartyg som uppfyller villkoren i restriktionerna, att de klarar av isförhållandena, får assistans av isbrytarna.

– Två finska isbrytare har redan inlett säsongens isbrytararbete i Bottenhavet. Sverige och Finland har ett nära samarbete för isbrytningen i Bottenhavet, Bottenviken och Ålands hav, säger Amund Lindberg.

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in.

 

Fakta om isbrytning:

• Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark.

• Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar fartyg som har problem att komma fram.

• Isbrytarna ger handelsfartygen assistans genom att övervaka, dirigera, leda och bogsera.

• Isbrytarledningen är stationerad i Norrköping och är i tjänst dygnet runt under issäsongen.

 

Fakta om Atle:

Atle är en av de fem svenska statsisbrytarna. Hon ägs av Sjöfartsverket. Hon är byggd 1974 av OY Wärtsilä AB i Helsingfors. Moderniserad och uppgraderad avseende både material och teknik de senaste åren.

• Längd: 104,7 meter

• Bredd: 23,8 meter

• Djupgående: 8,30 meter

• Deplacement: 7800 ton

• Isbrytningskapacitet: 1,2 meter jämn is i tre knops fart

 

Mer information för vintersjöfarten:

http://www.sjofartsverket.se/vintersjofart

 

Följ isbrytarna i realtid:

http://balticice.cloudapp.net/

 

Följ vind- och vattenförhållanden på isbrytarna via Sjöfartsverkets ViVa-app:

http://www.sjofartsverket.se/viva

Källa: Sjöfartsverket.