23 mars, 2017

Buster Q kompletterar med fiskeekolod

Förra året lanserade Buster Boats sitt eget navigationssystem under namnet Q. Nu kompletteras detta med möjligheten att koppla in ett skarpt CHIRP ekolod, speciellt anpassat för fiske och bottenscanning.

Ekolodet, som har tagits fram tillsammans med Raymarine, visar såväl havsbottnen som fiskarna med fotoliknande skärpa. Buster Q Fishfinder passar både Busterägare som fiskar aktivt, dyker eller de som bara vill undersöka havsbotten.

Buster Q är standardutrustning i alla Buster-modeller, från Buster M-modellen för fem personer och uppåt. Buster Q Fishfinder finns redan som tillval för alla båtar som är utrustade med Buster Q-smartskärmar. Man får fortfarande också den traditionella Buster Q Sonar, som visar aktuellt djup och ritar en graf i smartskärmen av havsbottnens djupförändringar.

Nya Buster Q Fishfinder -fiskeekolod kombinerar den nya Buster Q-smartskärmen och Raymarines CP100-ekolodsmodul. Fiskeekolodet kan användas över hela skärmen samt på Buster Q:s delade skärm, varvid också en karta alltid är synlig.

Buster Q Fishfinder använder en två-kanalers CHIRP-givare. Givarens lodskott avbildar fiskar och det andra ultrabreda solfjärderformade lodskottet bildar en fotografiskt skarp bild av bottnen. CHIRP-teknologin möjliggör bildens extremt höga kvalitet då den till skillnad från vanliga ekolod sänder ett brett spektrum av signalfrekvenser under varje mätpuls. I traditionella ekolod sänder man endast en frekvens med varje puls.

Ekolodet kan söka av botten och visa fisk till ett djup på 270 m. Till Buster Q Fishfinder paketet hör Raymarine CP100 DownVision ekolodsmodul samt CPT-100 ekolodsgivare för akterspegelsmontage.

www.busterboats.com