21 juli, 2017

Spårö båk redo att tas över av Västerviks kommun

Båken är nu redo att tas över av Västerviks kommun. Sjöfartsverket inväntar nu acceptans på att Västervik vill ta över. Kommunen ställde ett antal krav på vad som ska åtgärdas för att de skulle ta över båken från Sjöfartsverkets ägo. Alla krav är accepterade och nu väntar Sjöfartsverket på att sätta igång med ägarbytet.

– För Sjöfartsverket är det här glädjande, vi har önskat att Västervik kommun tar över båken eftersom den idag har liten nautisk betydelse för handelssjöfarten. Jag hoppas att den nu kan bli ett bra varumärke för Västerviks kommun istället, säger Lorenz Broman, tillförordnad chef för farledsförvaltningen på Sjöfartsverket.

Spårö båk dateras till 1777 och har varit ett statligt byggnadsminne sen 1935. Båken har påpekats att vara förfallen och eftersatt. Besiktningar har visat att det inte är så illa.

– Eftersom det är ett statligt byggnadsminne så arbetar vi enligt riksantikvarieämbetets riktlinjer kring hur underhållet ska skötas. Västerviks kommun har ställt krav på i vilket skick Spårö båk ska överlämnas, vilket främst har handlat om visuella förbättringar. Vi har accepterat kraven och är redo att planera in arbetet så snart kommunen meddelar att de vill gå vidare, säger Lorenz.

Pengar har nu avsatts för renoveringen där Sjöfartsverkets arbetsfartyg Fyrbjörn planeras genomföra arbetet med rätt material- och metodval.

– Fyrbjörn utför för närvarande arbeten på västkusten. Om vi får en snabb accept från Västerviks kommun kan vi förhoppningsvis vara klara med renoveringen till nästa sommar. Ett av kraven från Västervik har varit att målningen görs med silikatfärg vilket innebär ett omfattande förarbete från vår sida. Det gör att vi inte kommer att hinna till hösten, förklarar Lorenz.

För handelssjöfarten har båken liten betydelse och även om den kan ses som ett viktigt landmärke vid navigering är inte Lorenz orolig för att bytet av ägare ska ha någon inverkan på sjöfarten.

– Alla typer av landmärken är viktiga ur navigationssynpunkt men vi ser inte Spårö båk som en del av farledsutmärkningen idag, avslutar Lorenz.

 

Bilden: Spårö båk är ett statligt byggnadsminne och upprättades 1776-1777.