18 maj, 2018

Sjöfartsverket etablerar reservbas för räddningshelikopter i Kristianstad

Sjöfartsverket flyttar tillfälligt räddningshelikopterverksamheten från Ronneby till Kristianstad Österlen Airport från och med 1 juli 2018.

– Vi har inte fått besked från länsstyrelsen om miljötillstånd för flygning från den nuvarande basen i Ronneby. Vi behöver säkerställa kontinuerlig beredskap och yttäckning i södra Sverige även efter halvårsskiftet. Därför genomförs den tillfälliga ombaseringen till Kristianstad, säger Mattias Hyllert, direktör för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningsavdelning.

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar utgår från fem baser runt om i Sverige, däribland Ronneby där basen är lokaliserad till den södra delen av Blekinge flygflottilj. Det pågår en omlokalisering av flygverksamheten på flottiljområdet i Blekinge, där Försvarsmaktens helikopterverksamhet koncentreras till områdets norra del. Huvudinriktningen för Sjöfartsverkets helikopterverksamhet är att likaledes basera i den norra delen av flottiljområdet i Ronneby, i en hangar som Fortifikationsverket ska bygga för att hyra ut till Sjöfartsverket. Den 30 juni 2018 löper miljötillståndet för helikopterflygning i den södra delen av området ut.

– Sjöfartsverket har inte fått besked om miljötillståndet kommer att förlängas eller ej. Vi behöver säkerställa kontinuerlig beredskap och yttäckning i södra Sverige även efter halvårsskiftet. Därför genomförs den tillfälliga ombaseringen till Kristianstad, säger Mattias Hyllert,

Under våren har en reservbas iordningställs på Kristianstad Österlen Airport. Denna kommer att tas i bruk från och med 1 juli 2018.

– Reservbasen i Kristianstad är tillfällig tills en långsiktig lösning i Ronneby finns på plats. Fortifikationsverket beräknar att ledtiden tills ny hangar är inflyttningsklar är 24–30 månader från investeringsbeslut. Beslutet är ett långsiktigt åtagande vilket även det förutsätter att länsstyrelsen beviljar miljötillstånd för Sjöfartsverkets behov av flygrörelser, säger Mattias Hyllert.

– Det är fantastiskt roligt att kunna hälsa Sjöfartsverkets räddningshelikopter välkommen till vår flygplats. Det känns bra att vi kan bidra till att ge goda förutsättningar för en så viktig verksamhet, säger flygplatsbolagets vd Jonas Haak.

Förutom till den civila sjö- och flygräddningen används Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar även till flygräddning för Försvarsmakten.

– Vi har kontinuerlig dialog med Försvarsmakten om baseringen av räddningshelikoptrarna. Räddningshelikoptern inte behöver vara baserad i just Ronneby för att tillgodose Försvarsmaktens behov, säger Mattias Hyllert.

Sjöfartsverket har sju räddningshelikoptrar av typen AW 139. Foto: Patrik Nilsson.

Fakta om Sjöfartsverkets räddningshelikopterverksamhet

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar är baserade på fem baser i landet (Säve, Ronneby, Visby, Norrtälje och Umeå) och är resurser för statlig sjö- och flygräddning för hela det svenska territoriet. Räddningshelikoptrarna är i beredskap dygnet runt, året om och bemannas av fyra personer: två piloter, en vinschoperatör och en ytbärgare.

Under 2017 var det totala antalet helikopterlarm 626. Av dem rörde 409 larm sjö- och flygräddning och 217 larm utgjorde stöd till annan räddningstjänst.