15 februari, 2019

Samarbete ger fler gästplatser

Genom ett unikt samarbete mellan Dockspot och Portlux får fler båtgäster möjlighet att planera och boka sin semester i fritidsbåt.

Bokningstjänsten Dockspot har redan idag 100-talet bokningsbara hamnar i sin tjänst, som erbjuder båtgäster att planera och boka i realtid. Samarbetet med Portlux ska under våren ge ytterligare ett 30-tal marinor, som idag använder Portlux för att hantera sina fasta fritidsbåtsplatser, möjlighet att öppna dessa för bokning när de ändå är lediga.

– Det känns fantastiskt bra att kunna lyfta fram ”nya” hamnpärlor längs våra underbara kuster, kanaler och insjöar, och samtidigt erbjuda våra båtgäster bokningsmöjligheten, säger Dockspots Fredrik Barthold.

Samarbetet mellan Portlux och Dockspot innebär att en fritidsbåtshamn enkelt kan markera lediga platser i Portlux (s k röd-gröna platser) för möjlig bokning i Dockspot. Medverkande hamnar ökar därigenom inte bara sin servicenivå, utan får också mer exponering.

– Fritidsbåtshamnar som inte är utpräglade gästhamnar får på så vis möjlighet att öka antalet gästnätter, säger Mats Pegelow från Portlux.

www.portlux.se

Bilden är från Smögens gästhamn.