16 april, 2019

Båtmotorstölderna ökade med 19 procent

Under första kvartalet 2019 har stölderna av båtmotorer ökat med 19 procent. Ökningen har främst skett i västra Sverige. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst har sammanställt.

Pressmeddelande:

Stölderna av båtmotorer har ökat under första kvartalet. Under perioden har 433 båtmotorer blivit stöldanmälda vilket är 19 procent mer jämfört med samma period 2018 då 364 motorer stöldanmäldes.

Ökningen har främst ägt rum i polisregion Väst. Under första kvartalet har 119 båtmotorer blivit stöldanmälda i polisregion Väst, en ökning med 53 procent jämfört med samma period 2018.

– Det är nya grupperingar, internationella brottsnätverk, som opererar i denna del av Sverige och de har gett sig på vinterförvaringen som oftast är obevakad, säger utredare Carina Birking på Larmtjänst.

Båtmotorstölder regioner 2019

Att stölderna har ökat under första kvartalet skulle kunna vara en effekt av Båtsamverkan som är aktiv under vår- och sommarhalvåret.

– Det har blivit svårare att stjäla båtmotorerna under sommarperioden då Båtsamverkan är igång vilket resulterat i en förflyttning av stölder till vinterhalvåret, säger Carina Birking.

Båtmotorstölder fördelade på kvartalet

Tyvärr är det en stor andel av de stulna båtmotorerna som aldrig återfinns. Larmtjänst uppskattar att cirka 70–90 procent av de stulna motorerna försvinner utanför landets gränser.

Tips för att minska risken för stöld:

Gå med i Båtsamverkan

Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer

Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb

Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad!

Källa: Larmtjänst.