17 maj, 2019

2 Mkr i nytt bidrag för båtskrotning

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger ytterligare två miljoner kronor i bidrag till att skrota miljöfarliga båtar 2019, för att skydda våra vatten. 2018 satsade HaV 3,2 miljoner kronor på en båtskrotningskampanj för att båtägare ska skrota sina gamla miljöfarliga båtar, istället för att överge dem. Under 2018 skrotades över 450 båtar, vilket var en fördubbling från året innan.

– Det här visar att båtägare vill skrota sina fritidsbåtar på ett miljövänligt sätt. Vi har nu beslutat att satsa ytterligare två miljoner kronor i år. Med den här satsningen hoppas vi att ännu fler båtägare blir medvetna om problemet och att fler gamla fritidsbåtar skrotas, säger Lisa Bredahl Nerdal, enheten för havsmiljöförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten.

HaV har startat en översyn av möjligheterna att införa producentansvar för fritidsbåtar, på motsvarande sätt som inom bilbranschen. Ansvaret för skrotning av fritidsbåtar ligger idag helt hos den sista ägaren. Av cirka 900 000 fritidsbåtar i Sverige är över 100 000 båtar 40 år eller äldre. Antalet sjöodugliga uppskattas till 62 000 och antalet övergivna skrotbåtar till cirka 2 000.

Det finns 25 inlämningsställen för skrotning av fritidsbåtar i hela landet. Men många båtägare avstår eftersom de tycker det är för dyrt. Mottagningscentralen i Huddinge har tagit emot flest båtar och Östersunds och Umeås mottagningscentraler har tagit emot minst antal fritidsbåtar för återvinning.

– Vi beräknar att 2 Mkr kan räcka till att ytterligare 200–300 fritidsbåtar kan skrotas i år. Det står redan flera i kö för att få ta del av HaV:s bidrag som är en del i regeringens satsning på rent hav, säger Lisa Bredahl Nerdal.

Ägaren av en fritidsbåt har ansvar för att ta hand om den när den inte längre är brukbar. Att överge en båt räknas som nedskräpning och är inte tillåtet. En båt som lämnas i naturen kan läcka plast och andra farliga ämnen som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer. Brott mot nedskräpning och miljöbrott regleras i miljöbalken.

Företaget Båtskroten AB på Muskö i Stockholms skärgård har, har efter upphandling, fått i uppdrag att utföra tjänsten för HaV:s räkning. Bolaget samarbetar nära med det nationella nätverket Båtretur.se som hjälper till med hela processen att ta hand om en uttjänt båt och att utveckla mer effektiva processer för återvinning av fritidsbåtar.

Här är de regler som gäller för att få ta del av HaV:s satsning:

Båten ska vara minst tre meter lång och väga minst 200 kg

Transport till återvinningscentral betalas av ägaren

Eventuell sanering betalas av ägaren

Erbjudandet omfattar båtar som ägs av privatpersoner.

Erbjudandet gäller så länge pengarna räcker, dock längst till 31 december.

Anmäl på nätverket Båtreturs hemsida om du vill skrota din båt: http://xn--btretur-exa.se/