1 oktober, 2019

Humphree ökar storlekarna på fenor för stabilisering

Det blir allt viktigare för komforten ombord att båten ska rulla mindre till sjöss och ligga still i hamnen. Humphree presenterade både en ny servo och två nya fenstabilisatorer på 1,3 respektive 1,5 m2 på Cannes Yachting Festival.

Tillverkare och kunder med större yachter vill oftast inte ha fyra fenor, men tack vare Humphrees nyheter klarar de sig med två fenor i stället. Tillverkaren har testat produkterna tillsammans med några italienska varv i en förserie. Även servon har gått i tester över två år.

Servon, som hanterar fenorna, är uppskalad för att få mer kraft. Det är en betydligt större servo än tidigare för nybyggen och även installationer på äldre båtar upp till över 100 fot. Även varven vill hellre ha två i stället för fyra fenor.

Systemet drivs med 24V DC och finns därmed för båtar och yachter från 45 upp till 165 fot i upp till quadinstallationer. De nya fenorna på 1,5 m2 är avsedda för yachter på 80–165 fot och max 30 knops fart.

Humphree ägs av Volvo Penta.