31 oktober, 2019

Skipperis City Boat tjänst expanderar kraftigt och internationaliseras

Skipperis City Boat tjänst expanderar kraftigt och internationaliseras under 2020. Företaget blir Yamahas och Yamarins partner med över 100 nya båtar.

Skipperi City Boats är en tjänst för båtdelning som lanserades för första gången i Finland år 2019. Under 2020 expanderar den till flera nya orter i Finland samt även till Stockholm och Oslo.

Skipperi, Yamaha Motor Europe och Inha Bruk har slutit ett samarbetsavtal, genom vilket Inha Bruk, tillverkaren av Yamarin- och Cross-båtar, levererar cirka 120 nya motorbåtar åt Skipperi för säsongen 2020.

Olika båtmärken och -modeller testades för tjänsten under säsongen 2019. Användarnas erfarenheter och respons av Yamarin Cross med aluminiumskrov var positiva.

– Båtförarna efterfrågade också en möjlighet att övernatta och för att möta detta behov tog vi även med en nylanserad, modern utfärdsbåt försedd med cabin i fören, Yamarin 63 Day Cruiser, berättar Skipperis vd Kristian Raij.

– Båtdelning inom urbana områden ökar i popularitet och visar på en förändring i båtbranschen, i konsumenternas behov och värderingar samt hur man förstår dessa. Delningsekonomin och en gemensam användning av båtar växer och vi vill aktivt vara med i förändringen, berättar Juha Lehtola, vd för Inha Bruk, som tillverkar Yamarin- och Cross-båtar.

De planerade hemmahamnarna för båtarna finns i Stockholm där det öppnas minst tre hamnar. Oslos hemmahamnar bestäms senare under våren 2020.

– Tack vare Yamahas och Yamarins produktutvecklingssamarbete kan vi nästa sommar erbjuda ett flertal egenskaper som gör det enklare att använda tjänsten. Städernas inställning har också varit mycket positiv. Tjänsten upplevs som en viktig attraktion för staden med tanke på invånarnas trivsel och närturismen, berättar Kristian Raij.

Skipperi sköter om båtarnas underhåll, service, försäkringar och tillgänglighet. Nästa sommar är det alltså enklare och smidigare än någonsin att komma ut på vattnet. Dessutom får medlemmarna elektroniskt utbildningsmaterial och praktisk undervisning för båtlivet, så att det ska vara så enkelt som möjligt att börja med båtliv som hobby.