7 februari, 2020

Inga besked i riksdagen om motorstölderna

Fredagen 7 februari var det debatt i riksdagen om Tullverkets möjligheter att stoppa utförsel av stöldgods. Inga klara besked gavs trots att flera konkreta frågor ställdes.

Riksdagsledamoten Ingemar Kihlström (KD) hade begärt debatt med Finansminister Magdalena Andersson (S) om utförsel av stöldgods från Sverige. Ämnet är mycket aktuellt efter de senaste årens snabbt ökade härjningar av internationella stöldligor i Sverige.

I nästa vecka kommer en utredning om stölderna och vad som kan göras för att stoppa utförseln. Inrikesminister Mikael Damberg (S) sa i en intervju med Båtliv i oktober så här om situationen:

– Vi ska komma åt de här internationella stöldligorna och vi ska angripa dem från flera olika håll, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

– Det är inte bara båtägare som drabbas. Det är internationellt och organiserat och det är därför vi måste göra flera olika insatser. Vid sidan av att bygga ut polisen med 10 000 fler polisanställda, vilket kommer att göra skillnad, så ska vi försöka stoppa det här vid gränsen redan när ligorna är på väg in.

Ingemar Kihlströms (KD) fråga till finansministern löd så här:

”Har Tullverket fått något uppdrag att lämna förslag på ändrade befogenheter för myndigheten och ingår Tullverket med aktivt deltagande i den grupp som tittar närmare på författningsförändringar?”

Han undrade också om Magdalena Andersson anser att Tullverkets regleringsbrev, som styr myndighetens verksamhet, bör ändras.

– Polisen är huvudansvarig för stöldgods. Om Tullverket ska ha ett aktivt uppdrag för att kontrollera stöldgods på väg ut ur landet så måste man titta på resurserna. Mycket av deras arbete går åt till att kolla gods som förs in i landet, svarade Magdalena Andersson.

– Om vi ska tillföra ytterligare resurser måste man fråga sig vad som är det mest effektiva sättet. Det behöver man fundera igenom. Jag tycker att det är viktigt att man förhindrar stölderna till att börja med men är öppen för att diskutera vilken metod som är bäst.

Kilström svarade att Tullen i så fall bör få ett förtydligat uppdrag för att förhindra utförseln vid våra gränser och att den situation vi har idag med öppna gränser utåt kan inte fortsätta. Han ville utöka uppdraget till Tullverket så att de blir den aktiva part som behövs för att stoppa utländska stöldligors framfart i vårt land.

– Det finns uppenbarligen ingen analys bakom KD:s fråga och förslag. För en så omfattande förändring behövs en grundlig analys, svarade finansminister Magdalena Andersson.

Här finns en TV-sändning av hela debatten: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/tullens-befogenheter_H710273

Lars-Åke Redéen