14 februari, 2020

Utökad kontroll i kampen mot stöldligorna

Tullen får fler och nya befogenheter. Det blir troligen det konkreta resultatet av den utredning om utförsel av stöldgods som presenterades 14 februari.

I utredningen lyfts flera förslag fram för att stoppa de internationella stöldligorna, som betraktar Sverige som ett ”smörgåsbord”. Ligorna har kunnat härja fritt och kunna föra ut stöldgodset med minimal risk för upptäckt, något som gör Sverige unikt i Europa.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) säger i en kommentar till nyhetsbyrån TT att regeringen vill ge Tullverket ökade befogenheter för att stoppa stöldgods.

– Vi kommer att gå vidare med den diskussion som varit om att ge Tullverket nya befogenheter också mot gods som lämnar Sverige, det vill säga mot internationella stöldligor, säger Mikael Damberg till TT.

Ett av problemen har varit att Tullen inte kunnat stoppa gods som de upptäcker vid färjor och Öresundsbron. Det finns åtskilliga exempel på att Tullen har stoppat transporter med båtmotorer, entreprenadmaskiner och andra varor som uppenbarligen är stulna men där tjuvligorna har kunnat åka vidare utan större risk.

Utredningen föreslår ett förbud mot in- och utförsel av störsändare. Damberg har tidigare föreslagit kameror vid gränserna för att stoppa stöldligorna när de är på väg in i landet. I utredningen föreslås att möjligheten till kamerabevakning med automatisk igenkänning av fordonstyper och registreringsskyltar ska övervägas och att riktade kontroller ska kunna utföras mot personer och vissa typer av fordon som i stor utsträckning används vid denna typ av brottslig verksamhet.

Bilden: Kustbevakningen utför gränskontroll. Foto: Kustbevakningen.

– Äntligen börjar det hända något positivt i den här frågan. Vi träffade Mikael Damberg och diskuterade den här frågan 29 oktober och förstod att något var på gång. Han utlovade konkreta förslag i den här utredningen, säger Christer Eriksson, ordförande för Svenska Båtunionen.

Med sina 170 000 medlemmar är SBU en av de organisationer som tydligast har känt av stöldligornas härjningar. Bland de övriga förslagen i utredningen märks skärpta straff för systematiska brott, utökat transportöransvar och krav på identifiering av avsändare.

Fotnot: Utredningen heter ”Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige (Ju2018/00991/PO).

Text: Lars-Åke Redéen